Pohjoismainen RWD-konferenssi, tavataan siellä

ESiOR Oy osallistuu Helsingissä 29. – 30.11. ensimmäiseen yhteispohjoismaiseen real world data (RWD) -kongressiin Nordic conference on Real World Data – Collaboration between pharma industry and Academia. Kongressin kohderyhmät ovat lääketeollisuus, palveluntuottajat ja tutkijat. Tapahtumassa kohtaavat toisensa yli 150 RWD-asioista kiinnostunutta asiantuntijaa.

Odotamme tapahtumaa suurella mielenkiinnolla, sillä ESiORilla on tässä teemassa paljon annettavaa. Todellisen elämän data kuvaa, mitä todellisuudessa tapahtuu esimerkiksi hoitomyöntyvyyden, laadun, resurssien, kustannusten, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden osalta. ESiORin analyyttiset ratkaisut ja mallit ovat selvittäneet, yhdistäneet ja muuntaneet todellisen elämän dataa informaatioksi ja asiakkaidemme kilpailueduksi. Todellisen elämän dataan perustuvaa näyttöä (real word evidence, RWE) on käytetty menestyksekkäästi muun muassa päätöksenteossa, terveystalousmalleissa, korvattavuushakemuksissa ja tieteellisissä julkaisuissa, joiden tavoitteena on ollut muun muassa tukea vertaisarviointia, markkinoille pääsyä, markkinointia tai muita älykkään liiketoiminnan ydintoimintoja.

Todellisen elämän näytön ja siihen liittyvän analytiikan rooli korostuu tulevaisuudessa entistä vahvemmin. Hallituksen tuore lakiehdotus (HE 184) mahdollistaisi riskinjakosopimukset Suomessa. Toteutuessaan lakimuutos nostaisi todellisen elämään perustuvan näytön, sosiaali- ja terveystalousmallinnuksen sekä muut kehittyneet analyysimenetelmät ja tiedolla johtamisen entistä vahvemmin päätöksenteon ja hoitokäytäntöjen keskiöön. Riskien jako lääketeollisuuden ja maksajan välillä on yleistä muualla Euroopassa. Tavataan tapahtumassa ja tehdään tiedosta kilpailuetusi!

Tapaamiset ja lisätiedot: Erkki Soini, Saku Väätäinen.
etunimi.sukunimi(at)esior.fi tai info@esior.fi tai 0400533971 (Erkki)