Digi-HTA

Digi-HTA: lisäarvoa digitaalisista terveyspalveluista

Yhteiskunnan voimavarojen rajallisuus ja siitä seuraava tarve terveydenhuollon kustannusten hillitsemiseen asettavat haasteita terveydenhuollon järjestämiselle. Terveydenhuollon resurssien kohdentamista ja toimintatapoja voidaan uudistaa digitaalisten terveyspalveluiden avulla. Digitaalisia terveyspalveluita ovat erilaiset tekoälyyn, IoT-teknologiaan, mobiilisovelluksiin, oirekyselyihin, sähköisiin neuvontapalveluihin ja robotiikan käyttöön pohjautuvat ratkaisut.

HTA on terveysteknologioiden arviointia

Uusia terveyspalveluita kehitetään jatkuvasti. Myös eri sairauksien tunnistamiseen ja hoitoon on tarjolla yhä enemmän vaihtoehtoisia menetelmiä. Onkin selvää, että uusien teknologioiden käyttöönottopäätösten tueksi tarvitaan tietoa.

Terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa eli HTA:ssa (Health Technology Assessment) kootaan kattavasti yhteen tutkimusnäyttöä puolueettoman ja laadukkaan tiedon tuottamiseksi menetelmiä koskevien päätösten pohjaksi. HTA-arvioinnin kohteena ovat erilaiset uudet tai jo vakiintuneet terveydenhuollon menetelmät, joihin kuuluvat muun muassa lääkkeet, toimenpiteet, sovellukset, sekä lääkinnälliset ja diagnostiset muut laitteet. Arviointi on erityisen tarpeellinen, jos terveysteknologia on uusi, erityisen kallis tai vaikuttavuudeltaan epävarma.

Mitä on digi-HTA?

Digi-HTA tarjoaa systemaattisen arviointikehikon digitaalisten terveyspalveluiden ja -tuotteiden arviointiin eri toimintaympäristöissä. Tavoitteena on arvioida ja osoittaa digitaalisten terveyspalveluiden soveltuvuus terveydenhuollon käyttöön tutkimusnäytön avulla ja helpottaa erityisesti terveydenhuollon toimijoiden päätöksentekoa digitaalisten palveluiden ja tuotteiden osalta. Yritykset voivat hyödyntää arviointityökalua myös digitaalisten tuotteidensa ja palveluidensa itsearviointiin ja kehittämiseen sekä niiden lisäarvon osoittamiseen. Myös kuluttaja voi hyödyntää julkaistua tietoa kuluttajapalveluita valitessaan.

Digi-HTA-arviointiprosessi ja -kriteeristö kehitettiin vuonna 2019 ja sen toteutti Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiantona. Digi-HTA:n avulla arvioidaan tuotteen tai palvelun soveltuvuutta palveluvalikoimaan vaikuttavuuden, turvallisuuden, kustannusten, tietoturvan ja tietosuojan sekä käytettävyyden ja saavutettavuuden näkökulmista. Digi-HTA-arviointi soveltuu niin lääkinnällisten kuin ei-lääkinnällisten palveluiden tai tuotteiden arviointiin. Arviointi täydentää lääkinnällisten laitteiden CE-merkintää, joka kertoo tuotteen täyttävän sille asetetut EU-vaatimukset. Myös säännösten noudattamisesta vastaavalle henkilölle arviointi antaa lisätukea.

Arviointiprosessin lopuksi FinCCHTA antaa puolueettoman digi-HTA-suosituksen arvioitavasta digitaalisesta terveyspalvelusta. Kaikki suositukset julkaistaan FinCCHTA:n verkkosivuilla ja suositus on yleensä voimassa kolme vuotta. Digi-HTA on vähitellen vakiintumassa kansalliseksi prosessiksi terveydenhuollon digitaalisille terveyspalveluille. Digi-HTA-prosessi on havainnollistettu kuvassa alla.

Miten ESiOR auttaa digi-HTA-prosessin onnistumisessa?

Digi-HTA-arviointia voi pyytää FinCCHTA:lta. Pyynnön jälkeen yritys toimittaa tiedot omasta palvelusta tai tuotteesta FinCCHTA:n kyselylomakkeiden avulla. Käytännössä tarvittavan tiedon kerääminen ja yhdistäminen (esim. kirjallisuuskatsaukset ja meta-analyysit) sekä kustannusvaikuttavuuden osoittaminen voivat olla suuria haasteita. ESiOR tarjoaa näihin haasteisiin ratkaisuja vuosien kokemuksella. Autamme tiedostamaan ja osoittamaan terveysteknologian kilpailuedut datan ja analyysin avulla.

Palvelumme kattavat kustannusten, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden osoittamisen sekä näytön yhdistämisen ja meta-analysoinnin eri tietolähteistä. Voimme lisäksi vahvistaa vaikuttavuustietoa todellisen elämän tiedon (RWE) avulla. Rekisteri- ja kyselytutkimusten avulla voimme tuottaa lisänäyttöä arkielämän vaikuttavuudesta ja kustannuksista. Tarvittaessa ESiOR myös tuottaa HTA:sta tieteellisen julkaisun, jolla voidaan tukea päätöksentekoa ja markkinointia.

Tuotatteko digitaalisia terveyspalveluja tai -tuotteita?
Luodaan yhdessä lisäarvoa digi-HTA-suosituksen avulla asiakkaidenne ostopäätöksen tueksi! 

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä, niin kerromme enemmän!

Lisätietoja ESiORin tarjoamista palveluista yritysten Digi-HTA-arviointiprosessin tueksi.

Digi-HTA-yhteyshenkilömme

CEO Erkki Soini
+358 40 053 3971

Yrityksemme sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi(at)esior.fi