SHEOR – Social and Health Economics and Outcomes Research

Tehokas terveystalous- ja vaikuttavuustutkimus

Taloustieteen sanotaan olevan niukkuuden tiedettä, eikä terveystaloustiede ole tästä poikkeus. Terveydenhuollon resurssit ovat rajalliset, ja ne tulisi kohdentaa järkevästi. Terveystaloustieteen keinoja hyödyntämällä pyritään varmistamaan, että hoito ei ole ainoastaan kliinisesti vaikuttavaa vaan myös kustannusvaikuttavaa. Näin terveydenhuoltoon sijoitetulle rahalle saadaan mahdollisimman paljon vastinetta.

Meidän tehtävänämme on edistää terveysalan resurssien järkevää kohdentamista tuottamalla näyttöön perustuvaa informaatiota hoitojen ja palveluiden vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta päätöksenteon tueksi. SHEOR-palveluumme kuuluvat muun muassa vaikuttavuus- ja kustannus-vaikuttavuustutkimukset, terveystalousselvitykset ja palveluprosessien analysoinnit sekä konsultaatiot ja muut alan asiantuntijapalvelut.

Mallintamalla irrallisesta informaatiosta kokonaisuuksien hallintaan

Tänään tehdyillä päätöksillä on seurauksia pitkälle tulevaisuuteen. Ja jos jokin asia on vaikeaa, niin tulevaisuuden ennustaminen on sitä ainakin. On silti parempi pyrkiä ennakoimaan päätösten ja valintojen tulevia seurauksia systemaattisesti ja parhaaseen nykytietoon perustuen kuin pohjata päätökset arvauksiin tai mielipiteisiin.

Tässä haasteessa autamme teitä mielellämme. Hoitoon liittyvien valintojen erilaisten seurausten hahmottamisen apukeinona toimii terveystaloudellinen mallintaminen, jossa asiantuntijamme ovat alansa ehdotonta parhaimmistoa.

Arvioimme monipuolisesti hoidon hyötyjä ja kustannuksia

Mallintamalla voidaan kuvata sairauden luonnollinen kulku sekä kuinka erilaisten hoitovaihtoehtojen valitseminen muuntaa sairauden kulkua. Mallien avulla voidaan arvioida monipuolisesti potilaiden hoidosta saamia hyötyjä ja hoitojen aiheuttamia kustannuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Useimmiten kiinnostuksen kohteena ovat vähintäänkin potilaiden elossapysyminen ja potilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu (QALY, laatupainotettu elinvuosi). Hoitojen välistä paremmuutta voidaan arvottaa sisällyttämällä malliin kustannusvaikuttavuusanalyysi, jossa hoitojen aiheuttamia kustannuksia suhteutetaan niistä saatuihin hyötyihin inkrementaalisen kustannusvaikuttavuussuhteen (ICER) avulla. Yksinkertaisimmillaan voidaan arvioida myös pelkkiä kustannuksia (budjettivaikutusmalli) tai vaikuttavuutta (vaikuttavuustutkimus). On kuitenkin syytä muistaa, ettei halvin hoito välttämättä tarjoa parasta vastinetta rahalle. Eikä sitä tarjoa välttämättä myöskään kallein hoito.

Laadukas syötedata on uskottavan terveystalousmallin edellytys

Terveystalousmalli on vain niin hyvä kuin sen rakentamisessa käytetyt tietolähteet. Etsimme, analysoimme ja koostamme tiimityönä malleihin tarvittavat tiedot tieteellisestä kirjallisuudesta, tilastoista, rekistereistä, biopankeista tai muista julkisista tietolähteistä. Kattaviin projekteihin voimme jopa toteuttaa kyselytutkimuksia tai arkielämän vaikuttavuus- (Real-World Data, RWD-tutkimus) tai kustannustutkimuksia suomalaisista rekisteritiedoista.

Tutkimuksen hyöty mitataan käytännön vaikutuksilla

Kaikilla tieteen mittareilla tarkasteltuna täydelliselläkään tutkimuksella ei ole juuri arvoa, jos tutkimus jää pöytälaatikkoon pölyttymään tai tietoa ei voida muutoin hyödyntää käytännössä. Siksi tulosten viestinnällä on meille suuri painoarvo.

Asiantuntijoillamme on runsaasti kokemusta tulosten esittämisestä tiiviissä muodossa suullisina esityksinä, tiivistelminä, tieteellisinä postereina, diaesityksinä ja tieteellisinä julkaisuina. Meiltä saat myös innovatiiviset, interaktiiviset työkalut, joiden avulla monimutkaisten asiakokonaisuuksien ymmärrettävyys ja hyödynnettävyys nousee aivan uudelle tasolle. 

Tarkemman kuvauksen työkaluista ja RWE-palveluistamme löydät DSEG-sivulta.

DSEG

DSEG-palvelumme kokoavat, tuottavat ja viestivät tieteellistä näyttöä hoitojen arvosta ja kilpailuedusta innovatiivisesti.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä, niin kerromme enemmän!

Terveystalous on ydinosaamistamme, ja mahdollistaa vastavuoroisen vahvan tuen muihin palveluihimme. Anna meidän huolehtia arvon osoittamisesta. Lupaamme, että prosessi on kustannusvaikuttava ja nopea. Me nautimme isoista haasteista ja vaikeuksien voittamisesta, mutta otamme hoitaaksemme pieniä projekteja yhtä mielellämme. Projektin laajuudesta riippumatta voit luottaa asiantuntijoidemme tunnustettuun osaamiseen ja innovatiivisuuteen.

SHEOR-yhteyshenkilömme

Erkki Soini
+358 40 053 3971

Janne Martikainen
+358 44 071 8243

Christian Asseburg

Mika Karjalainen
+358 50 442 0546

Yrityksemme sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi(at)esior.fi

Käy myös tutustumassa lukuisiin julkaisuihimme!