Kehityshanke

Yrityksen tuotannonohjauksen ja palveluvalikoiman kehittäminen

Hankkeessa kehitetään merkittävästi yrityksen sisäistä toiminnanohjausta ja palveluvalikoimaa yrityksen kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Hankkeen tuloksena on entistä monipuolisempia palveluita tarjoava, asiakkaidensa kilpailukykyä ja toiminnan tehokkuutta parantava kasvuyritys. Hankkeessa syntyvien palveluiden avulla on todennäköisesti mahdollista myös parantaa kansalaisten hyvinvointia ja alueellista yhdenvertaisuutta. Hanke toteutetaan tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta kunnioittaen.

EU EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Yhteydenotot: Erkki Soini, Taru Hallinen.