Markkinoille pääsystä vaivattomampaa

Kattavat Market Access -palvelut

Suomessa kaikki myyntiluvalliset lääkevalmisteet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet ovat maksukykyisten kuluttajien saatavilla. Yhteiskunnan verovaroin tuetaan kuitenkin ainoastaan sellaisten valmisteiden käyttöä, joiden hoidollinen arvo on osoitettu riittäväksi ja joiden käytöstä aiheutuvat kustannukset ja hyödyt ovat oikeasuhtaisia verrattuna käytössä oleviin muihin hoitovaihtoehtoihin. 

Meidän tehtävänämme on tuottaa sopivassa laajuudessa dokumentaatioita tuotteidenne arvon osoittamiseksi ja sitä kautta edistää niiden saatavuutta potilaille.

Monipuolinen Market Access -konsultointi

Market Access (MA) -prosessin perimmäinen tavoite on varmistaa, että sairauden hoitoon tarvittavat käyttöaiheen omaavat lääkevalmisteet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet ovat niitä tarvitsevien potilaiden saatavilla ilman viiveitä kohtuulliseen hintaan. Avohoidossa käytettävien uusien reseptivalmisteiden hinta on potilaille kohtuullinen useimmiten vain silloin, kun Lääkkeiden hintalautakunta on tehnyt päätöksen valmisteen kuulumisesta lääkekorvausjärjestelmään sille toimitetun hinta- ja korvattavuushakemuksen perusteella.

Asiantuntijamme ohjaavat teidät tarvittaessa avohoitolääkkeiden Market Access -menettelyjen alusta loppuun. 

Market Access -palvelukokonaisuutemme sovitetaan aina tarpeen mukaan.

Asiantuntijamme tuottavat tiimityönä niin halutessanne kaikki hinta- ja korvattavuusprosessien eri vaiheissa tarvittavat materiaalit ja dokumentaatiot:

Hinta- ja korvattavuushakemukset

  • Korvattavuus- ja tukkuhintahakemus hinnanvahvistusmenettelyssä (uusi lääkevalmiste, laajennus, uusinta, biosimilaarivalmiste, rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmiste)
  • Korvattavuushakemus viitehintajärjestelmässä (valmiste viitehintajärjestelmässä)

Terveystalousselvitykset

  • Valmiiden mallien lokalisaatiot/adaptaatiot
  • Valmiiden mallien rakenteelliset muutokset ja edelleen kehittäminen
  • Uusien mallien rakentaminen

Vastineet ja lisäselvitykset

  • Asiantuntijalausunto
  • Kansaneläkelaitoksen lausunto
  • Lääkkeiden hintalautakunnan päätösehdotus

Palveluihimme kuuluvat myös:

Budjettivaikutusanalyysit kustannusten osoittamiseksi
Rekisteri- ja kyselytutkimukset arkielämän näytön tuottamiseksi
Kirjallisuuskatsaukset ja meta-analyysit kliinisen tutkimusnäytön koostamiseksi
Konsultointi ja koulutus

Sairaalavalmisteiden Market Access

Sairaalavalmisteiden hoidolliseen arvoon, kustannuksiin ja kustannusvaikuttavuuteen liittyviä HTA-arviointeja toteuttaa Suomessa keskitetysti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Fimea valitsee arvioitavat valmisteet mm. terveysongelman yleisyyden, vakavuuden ja sairaustaakan perusteella huomioiden valmisteen talousvaikutukset sekä vaikutukset hoitokäytäntöihin. Lääkeyritys voi toimittaa Fimealle arvioinnin tueksi aineistoa, kuten kustannusvaikuttavuusanalyysin ja -mallin.

Asiantuntijoillamme on runsaasti kokemusta kustannusvaikuttavuusarviointien toteuttamisesta, ja autamme mielellämme Fimealle toimitettavien aineistojen koostamisessa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää! Käy myös tutustumassa SHEOR-palveluihimme.

SHEOR

SHEOR-palvelumme arvioivat lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden, hoitojen ja palveluiden vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä, niin kerromme enemmän!

Market Access -prosessi on kokonaisuudessaan vahvuusaluettamme. Anna meidän huolehtia siitä. Mittavan kokemuksemme avulla voimme varmistaa, että projekti sujuu nopeasti ja tehokkaasti. Me nautimme isoista haasteista ja vaikeuksien voittamisesta, mutta otamme hoitaaksemme yhtä mielellämme pieniä projekteja.

Market Access -yhteyshenkilömme

Erkki Soini
+358 40 053 3971

Janne Martikainen
+358 44 071 8243

Mika Karjalainen
+358 50 442 0546

 

Yrityksemme sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi(at)esior.fi