Bättre information – bättre beslut

ESiOR Oy – påvisar värdet!

Vi erbjuder sakkunskap, undersökningar, konsultation och redskap för att förbättra beslutsfattandet inom hälsosektorn. Vi påvisar värdet med hjälp av data, analyser, information och kommunikation. Vår enorma framgång inom området kan intygas av hundratals framstående referenser.

Den globala kundbetjäningen sköts från olika delar av Finland. Vårt läge medför inga begränsningar för våra kunder eftersom vi jobbar online – alltså överallt och var som helst.

Social- och sjukvårdsekonomi och resultatforskning

Hälsosektorns resurser är begränsade. Följaktligen måste besluten baseras på stabil planering, faktiska bevis och noggranna undersökningar. Med vår hjälp kan du försäkra dig om en vettig resursfördelning och göra beslut som grundar sig på fakta. Vi letar fram lämpliga data, analyserar dem effektivt, skapar ny information och delger resultaten.

Som exempel på vår breda erfarenhet kan nämnas kostnadseffektivitet, budgetkonsekvenser, IRL-data och -information (RWD och RWE), inrättande och justering av hälsoekonomiska modeller, värdering av vårdlinjer och deras effektivitet, jämförelser av medicinsk praxis, fördelning av hälsovårdens interventioner, utvärdering av behandlingstekniker och interaktiv nätmodellering som genomförs med säkra data- eller mobilförbindelser.

Marknadstillträde

Det främsta syftet med marknadstillträdesprocessen (Market Access) är att garantera att patienter i behov av nya och bättre läkemedel ska få dem snabbt, kontinuerligt och till ett rimligt pris. I processen behöver man också diskutera ersättningsnivån. Detta låter rätt enkelt, men i själva verket är processen mycket komplex.

Vår uppgift är att i lämplig omfattning framställa dokumentation som visar värdet hos era produkter, vilket därigenom främjar deras tillgänglighet ur patientperspektiv. Vi handleder er från början till slut i Market Access-förfarandet. Våra konsulter har mångårig erfarenhet av arbete med pris- och ersättningsansökningar, även från FPA och Läkemedelsprisnämnden.

Datavetenskap och evidensgenerering

Våra experter inom datavetenskap och evidensgenerering (Data Science and Evidence Generation) letar fram användbara fynd ur redan befintlig information. Vi vet var vi ska söka och vi hjälper till med att hitta och förstå önskvärda fakta. DSEG ställer krav på tvärvetenskapliga angreppssätt, vid vilka man använder statistik- och informationsvetenskap. Med hjälp av dessa hittas fakta, som ökar den kliniska och epidemiologiska förståelsen.

DSEG-arbetet är en ständigt pågående process kring algoritmplanering, artificiell intelligens, maskininlärning och nätbaserad modellering. Inledningsvis identifieras befintliga datakällor, vilka förbereds för statistisk analys. Därefter utvecklas en analysmodell som urskiljer önskvärda material. Analysen kan uppdateras varje gång nya data finns att tillgå. Hela processen kan dessutom bearbetas utgående från resultat, som erhållits från tidigare upptäckter.

Ytterligare information finns på våra engelska webbsidor.

Varför ESiOR?

Bättre beslut – mer valuta för pengarna – ökad effektivitet.

Det lönar sig att samarbeta med oss. Vi hjälper er att göra välgrundade beslut. Från oss får ni vetenskapliga fakta, gedigen sakkunskap och strategisk konsultation, som hjälper er att göra bättre beslut också med tanke på framtiden.

Vårt viktigaste mål är att hälsovårdsorganisationen ska nå framgång, oberoende av om det gäller ett läkemedelsföretag, sjukhus, någon annan hälsovårdstjänst eller en företrädare för intressenten. Vi hjälper er att föra fram värdet hos er produkt eller tjänst på olika sätt, exempelvis genom publikationer.

Det viktigaste som vi kan uppnå genom vårt arbete är utveckling och bästa tänkbara vård för alla.

Intresserad? Kontakta oss, så berättar vi mer!

E-postadress vid allmänna
ärenden:

info(at)esior.fi

Våra e-postadresser har
följande format:

fornamn.efternamn(at)esior.fi

Kontaktpersoner

Erkki Soini
vd, grundande delägare
Hälsoekonomi och konsekvensanalys
Mobil +358 40 053 3971

Christian Asseburg