Versatile, secure

SPESiOR® datan keräämiseen

SPESiOR soveltuu erilaisiin tiedonkeruun tarpeisiin, joissa tietosuoja ja tietoturva ovat tärkeässä roolissa. SPESiORissa tieto kerätään tiedonkeruutyökalulla  auditoidun-tietoturvallisen käyttöympäristön sisällä suomalaisen ISO 27001- ja Katakri-sertifioidun konesalin yksityispilveen, joka varmistaa tietoturvan toteutumisen.  SPESiORia voidaan käyttää esimerkiksi tosielämän tiedon (RWD) keräämiseen rekisteritutkimusta ja näyttöä (RWE) varten, kysely- ja seurantutkimuksissa sekä datan täydentämisessä eli augmentoinnissa.

Tiedon kerääminen strukturoidussa ja standardoidussa muodossa lisää datan laatua, luotettavuutta ja eheyttä, joka helpottaa data-analytiikkaa. 

SPESiOR-tiedonkeruutyökalua voidaan käyttää sekä kaupallisiin että akateemisiin tutkimuksiin. Palvelua voidaan räätälöidä tarpeidesi mukaisesti, koska kyselyitä kyetään rakentamaan joustavasti ja tiedonkeruutyökalun lomakkeita pystytään muokkaamaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Datan analysointi ja mallinnus

Muuta tosielämän tieto (RWD) tosielämän näytöksi (RWE) ja lisäarvoa tuottaviksi tuloksiksi tietoturvallisessa SPESiOR-käyttöympäristössä. Analysoi ja mallinna tiedot sekä raportoi ja visualisoi tulokset varmistaen samalla tietojesi turvallisuus ja eheys. 

SPESiOR tarjoaa ympäristön sosiaali-, terveys- ja muiden arkaluonteisten tietojen analysointiin. SPESiORissa on mahdollista käsitellä tietoluvalla saatavaa yhden tai useamman rekisterinpitäjän aineistoa. Ympäristöön voidaan luoda erilaisia raportteja, näkymiä ja käyttöliittymiä.

SPESiOR sisältää yleisimmin käytössä olevia analytiikka- ja tekstinkäsittelyohjelmistoja, mutta voimme asentaa lisää ohjelmistoja tarvittaessa. Asetuksia, ohjelmistoja sekä työkaluja voidaan monistaa uusiin projekteihin. Ympäristö soveltuu sekä kaupalliseen että akateemiseen käyttöön.

Tiedolla johtaminen

Joka päivä tuotetaan suuri määrä terveystietoa, jota hyödynnetään vähän potilaan hoidon tueksi. Käyttämällä ajantasaista ja laadukasta tietoa on mahdollista kehittää toimintaa ja kohdentaa resurssit sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty. Tiedolla johtamisen avulla voidaan parantaa potilaiden hoidon tuloksia, tukea näyttöön perustuvia hoitokäytäntöjä ja tehdä oikeita päätöksiä tietoon perustuen.

ESiOR tukee tiedolla johtamista ja vaikuttavuutta monipuolisesta datasta muodostetun tiedon tuottamisessa, viestimisessä ja hyödyntämisessä. SPESiOR-ympäristöön on mahdollista luoda käyttöliittymämalleja ja raporttinäkymiä päätöksentekijälle tai muulle taholle tarvittavien näkymien tuottamiseksi. Ympäristö soveltuu sekä kaupallisiin että akateemisiin tarkoituksiin.

Riskinjakosopimukset

Uusien lääkkeiden ja laitteiden käyttöönottoon liittyy usein epävarmuustekijöitä kuten lääkkeen tai laitteen vaikuttavuus ja kustannukset. Näitä epävarmuustekijöitä voidaan hallita riskinjakosopimusten avulla. Riskinjakosopimukset voivatkin todistetusti nopeuttaa potilaiden lääkkeiden ja hoitojen saantia sekä tuottaa lisäarvoa ja parantaa valmistajien markkinoille tuloa. 

Riskinjatkosopimukset ovat merkittävä osa arvoperusteista terveydenhuoltoa (value-based healthcare), johon kuuluvat lisäksi myös muut investointimallit ja -sopimukset, kuten tulosperusteiset rahoitussopimukset (social impact bonds, SIBs).

Yhdistämällä SPESiORin monipuoliset ratkaisut ja ESiORin asiantuntijapalvelut, voimme tarjota kokonaisvaltaisen ratkaisun riskinjakosopimusten toteuttamiseen. SPESiOR mahdollistaa riskinjakosopimusten onnistumisen varmistamalla tietojen tarkkuuden, läpinäkyvyyden, luottamuksellisuuden ja turvallisuuden. ESiOR kykenee tarvittaessa tuottamaan tarvittavat analyysit ja mallinnukset. SPESiOR-ympäristö ja ESiORin palvelut soveltuvat sekä kaupalliseen että akateemiseen käyttöön.

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä niin kerromme enemmän!

Ratkaistaan tutkimushaasteet yhdessä.

SPESiOR® yhteyshenkilömme

Erkki Soini, Toimitusjohtaja, Terveystaloustieteilijä erkki.soini(at)esior.fi                                 +358 40 053 3971

Petri Mankinen, Tuotepäällikkö, Konsultti petri.mankinen(at)esior.fi              +358 50 354 1806

Janne Martikainen janne.martikainen(at)esior.fi
+358 44 071 8243

Mika Karjalainen mika.karjalainen(at)esior.fi                +358 50 442 0546