Lääketutkimuksen arvo potilaalle, terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle

Yhden lääketutkimuksen arvo terveydenhuollolle on jopa 10 miljoonaa euroa

Lääketeollisuus ry:n kanssa toteuttamamme selvityksen mukaan yhden kliinisen lääketutkimuksen hoidon arvo potilaille on noin 1,2 miljoonaa euroa ja yhteiskunnallinen arvo Suomen terveydenhuollolle noin 10 miljoonaa euroa. Lääkeyritysten toimeksiantamat kliiniset lääketutkimukset tuottavatkin merkittävät välittömät sekä välilliset yhteiskunnalliset hyödyt Suomeen.

Käytännössä kliiniset tutkimukset edistävät lääketieteellistä tietoa ja innovaatioita sekä tarjoavat uusia mahdollisuuksia potilaille. ”Kliininen lääketutkimus auttaa hillitsemään terveydenhuollon kustannuksia, sillä tutkimuksen toteuttava lääkeyritys kattaa potilaan lääkehoidon, hoitotyön sekä seurannan kuluja, jotka muussa tapauksessa lankeaisivat yhteiskunnalle maksettavaksi”, Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne-Mari Virolainen toteaa.

Viimeisten 6 vuoden aikana alkaneiden kliinisten lääketutkimusten yhteiskunnallinen arvo oli keskimäärin noin 880 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen arvo nousee 5,3 miljardiin euroon. Silti kliinisten lääketutkimusten määrä on Suomessa kuitenkin johdonmukaisesti laskenut.

Selvitys on saatavilla: https://www.laaketeollisuus.fi/media/julkaisut/esitteita-ja-raportteja/240611-ltlt1-esior-laaketutkimuksen-yhteiskunnallinen-arvo-loppuraportti-11.6.2024.pdf

 

Lisätiedot: Erkki Soini