3-kertaiset kustannukset korkean riskin sydänpotilailla – SPESiOR-tutkimus

Yhteys sydäninfarktin uusintariskin ja sote-palveluiden kustannusten välillä osoitettu SPESiOR-ympäristössä tehdyssä tutkimuksessa

Yhteistyössä uusia tuloksia! ESiOR Oy toteutti yhdessä Novartis-lääkeyrityksen ja Siun sote-hyvinvointialueen tutkimuksen, jonka perusteella jatkokehitetään sydän- ja verisuonitapahtuman kokeneiden potilaiden hoitoa. Uuden julkaisun mukaan potilaan riskitekijäprofiili ja sydäninfarktin uusintariski ovat selkeässä yhteydessä SOTE-kokonaiskustannuksiin. Luokittelu sydäninfarktin tai muun sydän- ja verisuonitapahtuman uusintariskin mukaan voisikin helpottaa yksilöllisen hoidon suunnittelussa ja säästää hoitokustannuksia.1

Tutkimustulos ennakoi mahdollisuuksia säästää terveydenhuollon kustannuksissa

Tutkimuksen mukaan pienimmän uusintatapahtumariskin ryhmässä SOTE-kustannukset olivat yhteensä 15 511 euroa ja vastaavasti suurimman uusintatapahtumariskin ryhmässä 44 859 euroa potilasta kohden viiden vuoden aikana eli 5-vuoden kustannukset kasvoivat lähes 3-kertaiseksi riskin kasvaessa. Kaikki kustannukset eivät ole suoraan kytköksissä sydänsairauteen liittyviin palveluihin.1

  • Tutkimus viittaa siihen, että paremmalla riskitekijöiden hoidolla olisi mahdollista vähentää merkittävästi terveydenhuollon kustannuksia sen lisäksi, että se parantaa potilaiden ennustetta ja elämänlaatua sydäntapahtuman jälkeen, sanoo Tuomas Rissanen, Siun soten kardiologian ylilääkäri.
  • Ennaltaehkäisyn mahdollisuuksien kuvaaminen auttaa organisaatioita ymmärtämään, kuinka jo pienillä teoilla voi olla merkittäviä kustannusvaikutuksia myös laajemmin valtimotautien hoitamisessa. Ennaltaehkäisy on myös päätöksentekoa haastavaa, koska tulokset tulevat selvimmin näkyviin vasta vuosien päästä, yli budjettikauden. Siten tällaiset tutkimukset ovat tärkeitä vakuuttamaan ennaltaehkäisevien toimien tärkeyttä talouden niukkuudenkin aikakaudella, jolloin pitää uskaltaa investoida tulevaan, hallintoylilääkäri Petri Kivinen Siun sotesta sanoo.
  • Mahtavaa nähdä SPESiOR-ympäristössä ja käyttöliittymämalleillamme toteutettuja tutkimuksia ja terveyspolitiikkaan jälleen mahdollisesti vaikuttavia tuloksia. Toteutamme mielellämme helpompia ja myös tällaisia vaativampia RWD-tutkimuksia yhteistyössä sidosryhmien kanssa, toimitusjohtaja Erkki Soini ESiOR Oy:stä iloitsee.

Tutkimuksen toteuttaminen on ollut mahdollista Siun sotesta saatavan ainutlaatuisen terveystiedon ansiosta. Tutkimuksessa potilastietoja on käsitelty ilman potilaiden suoria tunnistetietoja toisiolain mukaisessa Valviran hyväksymässä tietoturvallisessa käyttöympäristössä SPESiOR®.

Seuraava askel Novartiksen, Siun soten ja ESiORin yhteistyössä on mallinnus siitä, miten sydänsairauksien riskitekijöihin vaikuttaminen pienentää sydäntapahtuman uusiutumisen kokonaisriskiä ja mikä vaikutus tällä on hoitokustannuksiin. Voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, miten LDL-kolesterolitavoitteen saavuttaminen vaikuttaisi sydäntapahtuman uusintariskiin ja sitä kautta hyvinvointialueelle syntyviin SOTE-kustannuksiin. Tavoitteena on, että potilaat saavat tarpeellisen hoidon oikea-aikaisesti.


Lisätiedot

Janne Martikainen (tutkimus)

Erkki Soini (SPESiOR ja muut palvelut)

Lähde

1 Risk-Stratified Analysis of Long-Term Clinical Outcomes and Cumulative Costs in Finnish Patients with Recent Acute Coronary Syndrome or Coronary Revascularisation: A 5-Year Real-World Study Using Electronic Health Records. European Heart Journal Open 2024: https://doi.org/10.1093/ehjopen/oeae049