Kuopio Healthin tavoitteet – helppo allekirjoittaa!

ESiOR on Kuopio Health -innovaatioekosysteemin aktiivinen jäsen. Tuemme toistemme toimintaa ja Kuopio Healthin ääni saa kuulua myös täällä meidän kotisivuillamme. Tällä kertaa jaamme Kuopio Healthin uuden strategiakuvan ja hissipuheen, joiden takana meidänkin on helppo seisoa.

Kuopio Health haluaa mahdollistaa hyvän elämän. Uskomme vahvasti yhteistyöhön ja verkoston voimaan. Tiedämme, että yllättävistä kohtaamisista ja yhteisistä poluista voi kummuta menestystarinoita, joiden kaiku soi myös kaukana kansainvälisillä areenoilla.

Verkostojen luominen, toimialojen rajoja rikkova yhteistyö ja innovatiiviset liiketoimintamahdollisuudet ovat hyvinvointi- terveysteknologia- ja ravitsemusalalla ensiarvoisen tärkeitä. Meidän on yhdessä mahdollistettava innovaatioiden nopea käyttöönotto ja kaupallistamisen nopea polku.

Tässä työssä Kuopio Health osuuskunta haluaa olla toiminnan keskipiste ja elämää ylläpitävä sydän, joka pumppaa ympärilleen elinvoimaa, mahdollistaa yhteistyön kukoistuksen ja toimii rakennusaineena uusille innovaatioille.

Haluamme olla paikka, jossa erilaiset toimijat muodostavat kokonaisuuden ja moniulotteiset haasteet kohdataan yhdessä. Orkestraattorina Kuopio Healthin toimintaa ohjaavat luottamus, johtajuus, kumppanuus ja vaikuttavuus. Toimintamme rakentuu vastuullisten päätösten ja tekojen päälle, jotka varmistavat ympäröivän yhteiskunnan kantokyvyn myös tulevaisuudessa.

Kun onnistumme työssämme, alueelle on syntynyt 2000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä.
Ekosysteemi on aina osiensa summa. Yhdessä olemme enemmän. Tervetuloa jäseneksi!

On hienoa olla mukana tässä porukassa. Kiitos Kuopio Healthille ja kaikille jäsenille!