Kansanterveyspalkinto HK Ruokatalolle

”Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt tämän vuoden Kansanterveyspalkinnon valtakunnallisesti merkittävästä kansanterveyttä edistävästä toiminnasta HK Ruokatalolle. Tunnustuspalkinnon vastaanotti Helsingissä IX Valtakunnallisilla Kansanterveyspäivillä 23.11.2012 HKScan-konsernin toimitusjohtaja Hannu Kottonen.”

HK Ruokatalo on tehnyt merkittäviä panostuksia ravitsemusasioihin ja ravitsemuksen terveellisyyteen, jossa keskeisessä roolissa on ollut HK:n uniikki innovaatio HK Rypsiporsas®. ESiOR selvitti HK:n tukemassa tutkimuksessa kovan (saturoituneen) rasvan muunnon ja suolan vähentämisen vaikutuksia ja arvoa Suomen kansanterveydelle sydän- ja verenkierto tapahtumien, kustannusten, elossapysymisen ja elämänlaadun osalta. Katso lisää:

  • Martikainen J, Soini E, Laaksonen D, Niskanen L. The health economic consequences of reducing salt and replacing intake of saturated fat with polyunsaturated fat in the adult Finnish population – Estimates based on the FINRISK and FINDIET studies. Eur J Clin Nutr 2011;65:1148-55. Open Access
  • Rasvan laadun muutoksen ja suolan vähentämisen taloudellinen merkitys. Tie Sydämeen 2012;(1):4-5. Open Access: Link

Lisätiedot: Janne Martikainen, Erkki Soini