Laskentamalli apuna sairaalan tilasuunnittelussa

Yhden vuodepaikan sairaalahuoneisiin liittyy tutkimustiedon perusteella merkittäviä etuja, mutta huoneiden vuodepaikkakohtaiset alkuinvestoinnit nousevat korkeammiksi kuin useamman vuodepaikan huoneissa. Lisäksi yhden vuodepaikan optimiosuuden arviointi on haastavaa, koska asiaan liittyy monia seikkoja. Tällöin muun muassa seuraaviin kysymyksiin tarvitaan vastauksia, kun mietitään uudistilojen rakentamista tai olemassa olevien tilojen saneeraamista nykyisiä ja tulevia tarpeita vastaaviksi:

  • Missä tilanteissa yhden vuodepaikan sairaalahuoneiden korkea osuus on kokonaistaloudellisesti  perusteltavissa?
  • Mitkä seikat vaikuttavat siihen, millainen osuus yhden vuodepaikan huoneita kannattaa rakentaa?
  • Millaisiksi eri vaihtoehtojen kustannukset ja vaikutukset (hyödyt) muodostuvat yli ajan?

ESiOR Oy on kehittänyt helppokäyttöisen laskentamallin, jolla voidaan yhdistää monimutkaisen kokonaisuuden suureita ja esimerkiksi arvioida osastokohtaisesti sopivaa suhdetta yhden ja useamman vuodepaikan huoneille. Malli on räätälöitävissä tapauskohtaisesti.

Laskentamallia on sovellettu Kuopion yliopistollisen sairaalaan B11-projektissa (Puijon uusi sairaala) arvioitaessa vaihtoehtoisia yhden vuodepaikan huoneiden osuuksia ja niiden seurauksia maksimissaan 30 vuoden ajanjaksolla.

Lisätiedot: Erkki Soini