Dabigatraanin kustannusvaikuttavuus aivohalvausten ehkäisyssä

Tuoreessa julkaisussamme arvioimme dabigatraanin kustannusvaikuttavuutta eteisvärinäpotilaiden aivohalvausten ehkäisyssä varfariinihoitoon verrattuna. Julkaisussa esitetyt analyysit pohjautuvat aiemmin laadittuun julkaisemattomaan selvitykseen, jota Fimea on arvioinut pilottiprojektissaan. Fimean arvioiman selvityksen kustannus- ja hintatiedot on tuoreeseen julkaisuun päivitetty vastaamaan vuoden 2011 hintatasoa.

Perusskenaarion mukaisessa analyysissä laatupainotettu lisäelinvuosi (QALY) dabigatraanilla maksoi 13 410 euroa. Herkkyysanalyyseissä laatupainotetun lisäelinvuoden kustannus vaihteli 175 euron ja 25 948 euron välillä. Dabigatraanin kustannusvaikuttavuus oli vielä parempi analyyseissä, joissa dabigatraania verrattiin aspiriinia käyttäviin potilaisiin (9 816 euroa/lisä-QALY) ja ilman antikoagulaatiohoitoa oleviin potilaisiin (4 514 euroa/lisä-QALY).

Suomen lääketaksan aiheuttama laskennallinen kustannusero varfariinin ja dabigatraanin välille vaikuttaa heikentävästi dabigatraanin kustannusvaikuttavuuteen, sillä tukkuhintoihin perustuvassa kustannusvaikuttavuusanalyysissä laatupainotettu lisäelivuosi dabigatraanilla maksoi vain 495 euroa.

Analyysien perusteella dabigatraania voidaan pitää potentiaalisesti kustannusvaikuttavana hoitovaihtoehtona eteisvärinäpotilaiden aivohalvausten ehkäisyssä.

Lisätietoja: Taru Hallinen, Erkki Soini

Viitteet: Hallinen T, Soini E, Tuovinen M. Dabigatraanin kustannusvaikuttavuus eteisvärinäpotilaiden aivohalvausten ehkäisyssä. Dosis 2012:2:130-144.