Kansallinen RWE-tutkimus ustekinumabin käytöstä Crohnin taudin hoidossa Suomessa

Ustekinumabin käyttöä ja hoitotuloksia suomalaisilla Crohnin tautia sairastavilla aikuispotilailla arvioitiin kansallisessa FINUSTE2-tutkimuksessa. Tutkimus toteutettiin 17 sairaalan monikeskustutkimuksena. Aineisto koostui 155 potilaasta, jotka aloittivat ustekinumabihoidon vuosina 2017-2018 suonensisäisellä induktiolla valmisteyhteenvedon mukaisesti. Potilaiden sairautta, hoitoa ja hoitotuloksia koskevat tiedot kerättiin takautuvasti potilasasiakirjoista hoidon alkutilanteessa sekä 16 viikon ja 1 vuoden hoidon jälkeen. Crohnin taudin aktiivisuutta arvioitiin endoskopian, CRP:n ja ulosteen kalprotektiinin (fCal) perusteella.

Ustekinumabihoito vähensi merkittävästi taudin aktiivisuutta erittäin refraktaaria ja pitkäaikaista Crohnin tautia sairastavilla potilailla. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että suurin osa ustekinumabihoidon aloittaneista potilaista jatkoi edelleen hoitoa yhden vuoden kohdalla.

Af Björkesten CG, Ilus T, Hallinen T, Soini E, et al. Objectively assessed disease activity and drug persistence during ustekinumab treatment in a nationwide real-world Crohn’s disease cohort. Eur J Gastroenterol Hepatol 2020.

Lisätietoa:

Erkki Soini

Taru Hallinen