ESiORin henkilöstön julkaisuja

Asiantuntijamme ovat kirjoittaneet, osallistuneet ja antaneet näkemystä satoihin julkaisuihin.

  • ESiOR-kirjoittaja

  • Julkaisun tyyppi

  • Vuosi

  • Kieli

  • Tyhjennä

Expert Solutions in Outcomes Research. Asiantuntijaratkaisuja vaikuttavuustutkimukseen

Not available online

Soini E. Expert Solutions in Outcomes Research. Asiantuntijaratkaisuja vaikuttavuustutkimukseen. Lakityöryhmän WorkShop, SoTe-tiedon toissijainen käyttö: ”Tiedolla johtaminen, ohjaus ja valvonta”. Feb 16, 2016. Meritullinkatu 8, STM.

Can we improve identification of adverse events by focusing on patients with poor patient-reported outcomes?

Heiskanen J, Tolppanen AM, Hartikainen J, Hippeläinen M, Miettinen H, Martikainen J, et al. Can we improve identification of adverse events by focusing on patients with poor patient-reported outcomes? In Nykänen I (ed) 4th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare. Program and Abstracts p. 41. Kuopio, Finland, May 18-20, 2016. NSQH2016. Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Health Sciences 21.

Alzheimerin tautia sairastavan potilaan ja tämän omaishoitajan elämänlaatu suhteessa sairauden vaikeusasteeseen ja potilaan avuntarpeeseen

Väätäinen S, Hongisto K, Välimäki T, Hallikainen I, Koivisto A, Martikainen J. Alzheimerin tautia sairastavan potilaan ja tämän omaishoitajan elämänlaatu suhteessa sairauden vaikeusasteeseen ja potilaan avuntarpeeseen. In: Terveystaloustiede 2016, p. 13-15. Ed. Mäklin S. THL: Helsinki, 2016.

Nivelreuman tehokas hoito kannattaa myös yhteiskunnallisesti

Not available online

Martikainen J, Puolakka K. Nivelreuman tehokas hoito kannattaa myös yhteiskunnallisesti. BestPractice Reumasairaudet 2016.

ESiOR Oy. From Data to Competitive Advantage

Not available online

ESiOR Oy. From Data to Competitive Advantage. In: Nordic conference on Real World Data – Collaboration between pharma industry and Academia. Nov 30, 2016. Helsinki. Presenter: Soini E.

Monitoring hospital readmissions after percutaneous coronary interventions using risk-adjusted control charts – Comparing static and dynamic rolling risk-adjustment methods

Martikainen J, et al. Monitoring hospital readmissions after percutaneous coronary interventions using risk-adjusted control charts – Comparing static and dynamic rolling risk-adjustment methods. In Nykänen I (ed) 4th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare. Program and Abstracts p. 95-96. Kuopio, Finland, May 18-20, 2016. NSQH2016, Podium. Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Health Sciences 21.

Quality of Life, Potential to Benefit and Concordance Based on Preferences from 14 Countries

Soini E, et al. Quality of Life, Potential to Benefit and Concordance Based on Preferences from 14 Countries. In Nykänen I (ed) 4th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare. Program and Abstracts p. 70. Kuopio, Finland, May 18-20, 2016. NSQH2016, Podium. Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Health Sciences 21.

Setting Quality of Life Benchmarks with Matching-Adjusted Indirect Comparison and ICPC-2 Codes: Berkson’s Bias Beware

Soini E, et al. Setting Quality of Life Benchmarks with Matching-Adjusted Indirect Comparison and ICPC-2 Codes: Berkson’s Bias Beware. In Nykänen I (ed) 4th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare. Program and Abstracts p. 68. Kuopio, Finland, May 18-20, 2016. NSQH2016. Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Health Sciences 21.

Which is more safe and effective – coronary artery bypass grafting (CABG) or percutaneous coronary intervention (PCI)?

Heiskanen J, Hartikainen J, Hippeläinen M, Miettinen H, Roine RP, Martikainen J, et al. Which is more safe and effective – coronary artery bypass grafting (CABG) or percutaneous coronary intervention (PCI)? In Nykänen I (ed) 4th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare. Program and Abstracts p. 42. Kuopio, Finland, May 18-20, 2016. NSQH2016. Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Health Sciences 21.

Budget impact of iv iron therapy with ferric carboxymaltose in patients with chronic heart failure and iron deficiency in Germany

Theidel U, Väätäinen S, Martikainen J, Soini E, et al. Budget impact of iv iron therapy with ferric carboxymaltose in patients with chronic heart failure and iron deficiency in Germany. Heart Failure 2016 – Featuring the 3rd World Congress on Acute Heart Failure, European Society of Cardiology (ESC), 21-24 May 2016, Florence – Italy, P2203.

Does Future Diabetes Risk Impair Current Quality of Life? A Cross-Sectional Study of Health-Related Quality of Life in Relation to the Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC)

Väätäinen S, Cederberg H, Roine R, Keinänen-Kiukaanniemi S, Saramies J, Uusitalo H, Tuomilehto J, Martikainen J. Does Future Diabetes Risk Impair Current Quality of Life? A Cross-Sectional Study of Health-Related Quality of Life in Relation to the Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC). PLoS One 2016;11(2):e0147898.

Early psychosocial intervention does not delay institutionalization in persons with mild Alzheimer disease and has impact on neither disease progression nor caregivers’ well-being

Koivisto AM, Hallikainen I, Välimäki T, Hongisto K, Hiltunen A, Karppi P, Sivenius J, Soininen H, Martikainen J. Early psychosocial intervention does not delay institutionalization in persons with mild Alzheimer disease and has impact on neither disease progression nor caregivers’ well-being. Int J Geriatr Psychiatry 2016;31(3):273-83.

Watch out for Berkson’s Bias (BB)! Setting Health-Related Quality of Life (HRQoL) treatment targets with Matching-Adjusted Indirect Comparison (MAIC) in order to predict Matched General Population Control (MGPC) targets, assess Potential to Benefit (PtB) and reveal Unmet Medical Need (UMN)

Soini E, et al. Watch out for Berkson’s Bias (BB)! Setting Health-Related Quality of Life (HRQoL) treatment targets with Matching-Adjusted Indirect Comparison (MAIC) in order to predict Matched General Population Control (MGPC) targets, assess Potential to Benefit (PtB) and reveal Unmet Medical Need (UMN). Value Health 2016;19(7):A392.

Muistisairaudet ja terveystalous

Martikainen J, Viramo P. Muistisairaudet ja terveystalous. In: Muistisairaudet. 2. uudistettu painos, p. 44–55. Eds. Erkinjuntti T, Remes A, Rinne J, Soininen H. Duodecim: Helsinki, 2015.

Terveystalousanalyysien hyödyntäminen ja käyttö asiakasviestinnässä

Not available online

Soini E. Terveystalousanalyysien hyödyntäminen ja käyttö asiakasviestinnässä. Lääketietokeskus: Terveystalousanalyysit ja tilastolliset päättelyt tutuiksi – miten hyödynnän malleja ja tuloksia omassa työssäni. Helsinki: training. Sep 16, 2015.

Back to top