Publications by ESiOR personnel

Our experts have written, co-written, and provided insights into hundreds of publications.

  • ESiOR author

  • Type of publication

  • Year

  • Language

  • Reset

Virtual hospital 2.0 – modelled cost-benefit assessment: Towards potential economic efficiency with digitalization and customer-responsive services. Virtuaalisairaala 2.0 – Mallinnettu kustannushyötyanalyysi: Kohti potentiaalista taloudellista tehokkuutta digitalisaation ja asiakkaan tarpeisiin vastaavien palveluiden avulla

Not available online

Väätäinen S, Soini E, et al. Virtual hospital 2.0 – modelled cost-benefit assessment: Towards potential economic efficiency with digitalization and customer-responsive services. Virtuaalisairaala 2.0 – Mallinnettu kustannushyötyanalyysi: Kohti potentiaalista taloudellista tehokkuutta digitalisaation ja asiakkaan tarpeisiin vastaavien palveluiden avulla. The 23rd Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth & The 23rd International Conference on Telemedicine and eHealth. Mar 15-17, 2018.

Isaacus pre-production project: child protection process and placement decision. Isaacus esituotantohanke: lastensuojelun prosessi ja sijoituspäätös

Not available online

Hallinen T, Soini E, et al. Isaacus pre-production project: child protection process and placement decision. Isaacus esituotantohanke: lastensuojelun prosessi ja sijoituspäätös. The 23rd Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth & The 23rd International Conference on Telemedicine and eHealth Mar 15-17, 2018.

Predicted cost-benefit of Virtual Hospital 2.0 in terms of health care capacity freed: Towards potential economic efficiency with digitalization and customer-responsive secondary care services

Soini E, Väätäinen S, Arvonen S. Predicted cost-benefit of Virtual Hospital 2.0 in terms of health care capacity freed: Towards potential economic efficiency with digitalization and customer-responsive secondary care services. WHO International Healthy Cities Conference. Belfast, Northern Ireland, Oct 1-4, 2018.

Treatment guideline including the health economic evaluations of biologic drugs used for psoriatic arthritis: PICOSTEPS, systematic literature review, applicability evaluation and level of evidence evaluation

Soini E. Treatment guideline including the health economic evaluations of biologic drugs used for psoriatic arthritis: PICOSTEPS, systematic literature review, applicability evaluation and level of evidence evaluation. Value in Health 2018;21 (Supplement 3):S468-9.

Long-term clinical and economic outcomes in previously untreated paediatric patients with severe haemophilia A: A nationwide real-world study with 700 person-years

Vepsäläinen K, Riikonen P, Lassila R, Arola M, Huttunen P, Lähteenmäki P, Möttönen M, Selander T, Martikainen J. Long-term clinical and economic outcomes in previously untreated paediatric patients with severe haemophilia A: A nationwide real-world study with 700 person-years. Haemophilia 2018;24(3):436-44.

Relationship of faecal calprotectin and long-term outcomes in Finnish adult patients with Crohn’s Disease: Retrospective multi-centre chart review study

Not available online

Hallinen T, Jussila A, af Björkesten C, Kemppainen H, Soini E, Mankinen P, et al. Relationship of faecal calprotectin and long-term outcomes in Finnish adult patients with Crohn’s Disease: Retrospective multi-centre chart review study. 13th European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) Congress 2018, Vienna, Austria.

Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia – Selvitys tulehduksellisia suolistosairauksia ja reumasairauksia sairastavien työ- ja toimintakyvystä sekä niiden menetyksestä aiheutuvista kustannuksista

Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia – Selvitys tulehduksellisia suolistosairauksia ja reumasairauksia sairastavien työ- ja toimintakyvystä sekä niiden menetyksestä aiheutuvista kustannuksista. Valmisteluryhmä: AbbVie Oy, Crohn ja Colitis ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Lääkäriliitto, Reumaliitto ry, Sitra, Tehy, Terveystalo Oy, Työterveys Helsinki. Kestävä Terveydenhuolto -hanke (AbbVie Oy, Finanssiala ry, Hyvinvointialan liitto, Lääkäriliitto, Sitra, SOSTE, Tehy, YTHS). Jul 2017, 28 pages; ESiOR Oy. Contact: E. Soini.

Mikä on tekemättömän työn hinta? Selvitys pitkäaikaissairauksien vuoksi tekemättä jäävän työn kustannuksista

Not available online

Mikä on tekemättömän työn hinta? Selvitys pitkäaikaissairauksien vuoksi tekemättä jäävän työn kustannuksista. Presenter: specialist clinician Jan Schugk. SuomiAreenan Kestävän Terveydenhuollon Aamiainen “Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia” Jul 12, 2017. ESiOR team: E. Soini, M. Karjalainen, S. Tiilikainen, P. Mankinen, S. Väätäinen, J. Martikainen, T. Hallinen. Contact: Erkki Soini

Käypä hoito -suositus: Psoriaasi (iho ja nivelet)

Soini E. Käypä hoito -suositus: Psoriaasi (iho ja nivelet), Lisätietoa aiheesta: Biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus nivelpsoriaasin hoidossa. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Mar 3, 2017 (May 2, 2017).

Biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus nivelpsoriaasin hoidossa

Soini E. Biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus nivelpsoriaasin hoidossa. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Mar 1, 2017 (May 2, 2017).

Uusi ekosysteemi – biopankki terveystalouden lähteenä: Biopankin liiketoimintamahdollisuudet

Not available online

Soini E. Uusi ekosysteemi – biopankki terveystalouden lähteenä: Biopankin liiketoimintamahdollisuudet. “Mikä ihmeen biopankki?” -teemapäivä. Oct 3, 2017. Kaupungintalon juhlasali, Kuopio.

Eteisvärinän aiheuttamat kustannukset – mitä hyytyminen maksaa?

Not available online

Soini E. Eteisvärinän aiheuttamat kustannukset – mitä hyytyminen maksaa? Kostnader orsakade av flimmer – vad kostar koagulering. Regional utbildningsdag gällande förmaksflimmer /Alueellinen koulutuspäivä aiheena eteisvärinä. Sep 1, 2017. Campus Allegro, Jakobstad / Pietarsaari.

Back to top