ESiORin henkilöstön julkaisuja

Asiantuntijamme ovat kirjoittaneet, osallistuneet ja antaneet näkemystä satoihin julkaisuihin.

  • ESiOR-kirjoittaja

  • Julkaisun tyyppi

  • Vuosi

  • Kieli

  • Tyhjennä

Relationship of faecal calprotectin and long-term outcomes in Finnish patients with Crohn’s disease: retrospective multi-centre chart review study

Af Björkesten CG, Jussila A, Kemppainen H, Hallinen T, Soini E, Mankinen P, et al. Relationship of faecal calprotectin and long-term outcomes in Finnish patients with Crohn’s disease: retrospective multi-centre chart review study. Scand J Gastroenterol. 2019;54(10):1226-32.

Suomalaiset sepelvaltimotautipotilaat – Näkemyksiä kustannusvaikuttavuudesta. Valtimotaudin hoito murroksessa – voiko antikoagulaatiolla parantaa ennustetta?

Not available online

Soini E. Suomalaiset sepelvaltimotautipotilaat – Näkemyksiä kustannusvaikuttavuudesta. Valtimotaudin hoito murroksessa – voiko antikoagulaatiolla parantaa ennustetta? Helsinki: Apr 13, 2018, Suomen Kardiologisen seuran kevätkokous.

Erilaiset näkökulmat terveystalousarvioinneissa

Mankinen P, Soini E, Linna M, Turunen J, Martikainen J, Laine J. Erilaiset näkökulmat terveystalousarvioinneissa. Dosis 2019;35(4):404-7.

Relationship of faecal calprotectin and long-term outcomes in Finnish adult patients with Crohn’s disease: Retrospective multi-centre chart review study

Hallinen T, Jussila A, af Björkesten CG, Kemppainen H, Soini E, Mankinen P, et al. Relationship of faecal calprotectin and long-term outcomes in Finnish adult patients with Crohn’s disease: Retrospective multi-centre chart review study. Journal of Crohn’s and Colitis 2018;12 (Supplement 1):S213.

Virtual hospital 2.0 – modelled cost-benefit assessment: Towards potential economic efficiency with digitalization and customer-responsive services. Virtuaalisairaala 2.0 – Mallinnettu kustannushyötyanalyysi: Kohti potentiaalista taloudellista tehokkuutta digitalisaation ja asiakkaan tarpeisiin vastaavien palveluiden avulla

Not available online

Väätäinen S, Soini E, et al. Virtual hospital 2.0 – modelled cost-benefit assessment: Towards potential economic efficiency with digitalization and customer-responsive services. Virtuaalisairaala 2.0 – Mallinnettu kustannushyötyanalyysi: Kohti potentiaalista taloudellista tehokkuutta digitalisaation ja asiakkaan tarpeisiin vastaavien palveluiden avulla. The 23rd Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth & The 23rd International Conference on Telemedicine and eHealth. Mar 15-17, 2018.

Isaacus pre-production project: child protection process and placement decision. Isaacus esituotantohanke: lastensuojelun prosessi ja sijoituspäätös

Not available online

Hallinen T, Soini E, et al. Isaacus pre-production project: child protection process and placement decision. Isaacus esituotantohanke: lastensuojelun prosessi ja sijoituspäätös. The 23rd Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth & The 23rd International Conference on Telemedicine and eHealth Mar 15-17, 2018.

Treatment guideline including the health economic evaluations of biologic drugs used for psoriatic arthritis: PICOSTEPS, systematic literature review, applicability evaluation and level of evidence evaluation

Soini E. Treatment guideline including the health economic evaluations of biologic drugs used for psoriatic arthritis: PICOSTEPS, systematic literature review, applicability evaluation and level of evidence evaluation. Value in Health 2018;21 (Supplement 3):S468-9.

Predicted cost-benefit of Virtual Hospital 2.0 in terms of health care capacity freed: Towards potential economic efficiency with digitalization and customer-responsive secondary care services

Soini E, Väätäinen S, Arvonen S. Predicted cost-benefit of Virtual Hospital 2.0 in terms of health care capacity freed: Towards potential economic efficiency with digitalization and customer-responsive secondary care services. WHO International Healthy Cities Conference. Belfast, Northern Ireland, Oct 1-4, 2018.

Long-term clinical and economic outcomes in previously untreated paediatric patients with severe haemophilia A: A nationwide real-world study with 700 person-years

Vepsäläinen K, Riikonen P, Lassila R, Arola M, Huttunen P, Lähteenmäki P, Möttönen M, Selander T, Martikainen J. Long-term clinical and economic outcomes in previously untreated paediatric patients with severe haemophilia A: A nationwide real-world study with 700 person-years. Haemophilia 2018;24(3):436-44.

Relationship of faecal calprotectin and long-term outcomes in Finnish adult patients with Crohn’s Disease: Retrospective multi-centre chart review study

Not available online

Hallinen T, Jussila A, af Björkesten C, Kemppainen H, Soini E, Mankinen P, et al. Relationship of faecal calprotectin and long-term outcomes in Finnish adult patients with Crohn’s Disease: Retrospective multi-centre chart review study. 13th European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) Congress 2018, Vienna, Austria.

Biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus nivelpsoriaasin hoidossa

Soini E. Biologisten lääkkeiden kustannusvaikuttavuus nivelpsoriaasin hoidossa. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Mar 1, 2017 (May 2, 2017).

Back to top