Publications by ESiOR personnel

Our experts have written, co-written, and provided insights into hundreds of publications.

  • ESiOR author

  • Type of publication

  • Year

  • Language

  • Reset

Ca2+-calmodulin-dependent protein kinase II represses cardiac transcription of the L-type calcium channel alpha(1C)-subunit gene (Cacna1c) by DREAM translocation

Ronkainen JJ, Hänninen SL, Korhonen T, Koivumäki JT, Skoumal R, Rautio S, Ronkainen Veli-Pekka, Tavi P. Ca2+-calmodulin-dependent protein kinase II represses cardiac transcription of the L-type calcium channel alpha(1C)-subunit gene (Cacna1c) by DREAM translocation. J Physiol 2011; 598(Pt 11): 2669-86.

Diabetesriski, suurentunut paastoglukoosi ja heikentynyt glukoosinsieto ovat yhteydessä heikentyneeseen terveyteen liittyvään elämänlaatuun

Not available online

Väätäinen S. Diabetesriski, suurentunut paastoglukoosi ja heikentynyt glukoosinsieto ovat yhteydessä heikentyneeseen terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Erikoislääkäri 2020;30(2):56-8.

Health Utility along the diabetes continuum, examination of utility values in impaired glucose metabolism using pre-scored multi-attribute utility instruments

Väätäinen S. Health Utility along the diabetes continuum, examination of utility values in impaired glucose metabolism using pre-scored multi-attribute utility instruments. Doctoral dissertation. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences, no 555. Kuopio: University of Eastern Finland, 2020.

Psoriaasi ja nivelpsoriaasi. Käypä hoito -suositus

Psoriaasi ja nivelpsoriaasi. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 4.8.2020). Asiantuntija: Soini E.

Cost-benefit predictions of the Virtual Hospital 2.0 digitalized secondary care path for women with endometriosis in Turku area and in Finland

Väätäinen S, Soini E, et al. Cost-benefit predictions of the Virtual Hospital 2.0 digitalized secondary care path for women with endometriosis in Turku area and in Finland. eHealth2019 – International Conference 2019 & The 24th Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth “Data-Driven Health”. Kuopio, Apr 2-3, 2019.

Cost-benefit evaluation of digital HealthyWeightHub: Virtual Hospital 2.0

Väätäinen S, Soini E, et al. Cost-benefit evaluation of digital HealthyWeightHub: Virtual Hospital 2.0. eHealth2019 – International Conference 2019 & The 24th Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth “Data-Driven Health”. Kuopio, Apr 2-3, 2019.

Digitalized secondary care services for insulin-dependent diabetes patients – Predictive cost-benefit analysis of Virtual Hospital 2.0 digital care path

Soini E, Väätäinen S, et al. Digitalized secondary care services for insulin-dependent diabetes patients – Predictive cost-benefit analysis of Virtual Hospital 2.0 digital care path. eHealth2019 – International Conference 2019 & The 24th Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth “Data-Driven Health”. Kuopio, Apr 2-3, 2019.

Child placement costs and cost drivers: Isaacus Kuopio data lake project

Hallinen T, Soini E, et al. Child placement costs and cost drivers: Isaacus Kuopio data lake project. eHealth2019 – International Conference 2019 & The 24th Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth “Data-Driven Health”. Kuopio, Apr 2-3, 2019.

Ustekinumab for Crohn’s disease: a nationwide real-life observational cohort study from Finland

Eberl A, Hallinen T, af Björkesten C-G, Heikkinen M, Hirsi E, Kellokumpu M, Koskinen I, Moilanen V, Nielsen C, Nuutinen H, Suhonen U-M, Utriainen K, Vihriälä I, Soini E, et al. Ustekinumab for Crohn’s disease: a nationwide real-life observational cohort study from Finland. Journal of Crohn's and Colitis 2019;13(Supplement 1): S415–S416.

Back to top