Publications by ESiOR personnel

Our experts have written, co-written, and provided insights into hundreds of publications.

  • ESiOR author

  • Type of publication

  • Year

  • Language

  • Reset

Substance use and psychosocial problems among Nepalese adolescents

Karki S. Substance use and psychosocial problems among Nepalese adolescents. Doctoral dissertation. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences, 406. Kuopio: University of Eastern Finland, 2017.

Ca2+-calmodulin-dependent protein kinase II represses cardiac transcription of the L-type calcium channel alpha(1C)-subunit gene (Cacna1c) by DREAM translocation

Ronkainen JJ, Hänninen SL, Korhonen T, Koivumäki JT, Skoumal R, Rautio S, Ronkainen Veli-Pekka, Tavi P. Ca2+-calmodulin-dependent protein kinase II represses cardiac transcription of the L-type calcium channel alpha(1C)-subunit gene (Cacna1c) by DREAM translocation. J Physiol 2011; 598(Pt 11): 2669-86.

Diabetesriski, suurentunut paastoglukoosi ja heikentynyt glukoosinsieto ovat yhteydessä heikentyneeseen terveyteen liittyvään elämänlaatuun

Not available online

Väätäinen S. Diabetesriski, suurentunut paastoglukoosi ja heikentynyt glukoosinsieto ovat yhteydessä heikentyneeseen terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Erikoislääkäri 2020;30(2):56-8.

Health Utility along the diabetes continuum, examination of utility values in impaired glucose metabolism using pre-scored multi-attribute utility instruments

Väätäinen S. Health Utility along the diabetes continuum, examination of utility values in impaired glucose metabolism using pre-scored multi-attribute utility instruments. Doctoral dissertation. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences, no 555. Kuopio: University of Eastern Finland, 2020.

Psoriaasi ja nivelpsoriaasi. Käypä hoito -suositus

Psoriaasi ja nivelpsoriaasi. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 4.8.2020). Asiantuntija: Soini E.

Back to top