ESiOR valittu TEHDAS-hankkeeseen suunnittelemaan terveysdatan käyttöä

ESiOR on valittu Euroopan unionin rahoittamaan TEHDAS-hankkeen asiantuntijaryhmään. TEHDAS-yhteistoimintahankkeen (Joint Action Towards the European Health Data Space) tavoitteena on luoda Eurooppaan yhteiset periaatteet terveysdatan hyötykäyttöön ja edistää terveysdatan aiempaa tehokkaampaa käyttöä terveyden, terveydenhuollon, tutkimuksen ja päätöksenteon tukena. Sitra toimii 25 maan yhteistoimintahankkeen koordinoijana.

TEHDAS-hankkeen asiantuntijaryhmätyöskentely herätti suurta kiinnostusta Euroopassa. Hakemuksia eri osaohjelmiin tuli yhteensä peräti 189 kpl 27 eri maasta, joten mukaanpääsy on merkittävä saavutus. ESiOR osallistuu WP7-osaohjelmaan ”Work package permanent advisory group”, johon valittiin alle 30 toimijaa. Valinnan myötä ESiOR pääsee kehittämään ja edistämään datan käyttöä ja tulevia käyttömahdollisuuksia Euroopassa.

ESiOR Oy:n toimitusjohtaja Erkki Soini on TEHDAS-valinnasta innoissaan:

Meillä oli ilo tulla valituksi kansainvälisesti merkittävästä hakijakaartista TEHDAS-hankkeen pysyvään asiantuntijaryhmään. Näemme TEHDAS-hankkeeseen osallistumisen hienona mahdollisuutena edistää yhtenäistä eurooppalaista terveysdatakäytäntöä, jossa datan hitsaus, jalostus, siirto ja käyttö on kansainvälisesti tehokkaampaa. Tietoturvallisesta ja saumattomasta pääsystä terveysdataan hyötyvät kansalaiset, yhteisöt, terveyspalveluiden tuottajat ja yritykset.

ESiOR haluaa jatkossakin olla mukana vahvistamassa terveysdatan hyödyntämisen ekosysteemiä ja olla luomassa parempaa terveyttä ja vaikuttavaa terveydenhuoltoa.

 

Lisätietoja

https://tehdas.eu/packages/connecting-the-dots/

Erkki Soini