Terveydenhuollon huipputeknologia ja digitalisaation innovaatiot – katso tallenne Sailab-tapahtumasta!

ESiOR osallistui Health Capital Helsingin, Helsinki Business Hubin ja Sailab ‒ MedTech Finland ry:n järjestämään tilaisuuteen ”Miksi huipputeknologian ja digitalisaation innovaatioita pitää saada käyttöön ja miten se tehdään?”.

Kiitos kaikille puhujille erittäin mielenkiintoisista esityksistä! Erityisesti Anni Täckmanin puheenvuoro terveysteknologian käyttäjän näkökulmasta muistutti meille kaikille, että terveydenhuollon innovaatioita tehdään asiakkaita ja potilaita varten. Ihmisen kokemus, näkemys ja yksilöllisyys tulee ottaa huomioon muun muassa erilaisten apuvälineiden kehittämisessä ja hankinnassa.

ESiORin toimitusjohtaja Erkki Soinin esitys nähtiin aikataulupäällekkäisyyksien vuoksi tallenteena. Erkki kävi omassa esityksessään läpi digitalisaatiota ja kustannusvaikuttavuutta eri näkökulmista ja nosti esille, että digitalisaatio on yksi SOTE:n kantokyvyn tukija ja mahdollistaja. Moniammatillisella yhteistyöllä saadaan aikaan parempaa vaikuttavuutta, tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta. Digipolut järkevinä investointeina tuottavat merkittävää lisäarvoa Suomelle ja lisäävät kansainvälistä kilpailukykyä. Suomessa kehitettyä digi-HTA-arviointia voidaan käyttää digitaalisten terveysteknologioiden arviointiin.

Lisäksi Erkki esitteli digitalisaation vaikutuksia laajemmassa kokonaisuudessa. Virtuaalisairaala 2.0 -tutkimuksessa arviointiin, että digitaaliset hoitopalvelut vapauttivat kapasiteettia 1,3 miljardia euroa kansallisella tasolla.

Miten sinä hyödyntäisit vapautuvan kapasiteetin? Sijoitetaanko vapautuva kapasiteetti hyödyllisten lisäpalveluiden ja vaikuttavuuden tuotantoon vai budjetin pitämiseen ennallaan?

 

Linkki tapahtumatallenteeseen on tässä.

Lue lisää digi-HTA:sta: https://www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-opetus/FinCCHTA/Sivut/Digi-HTA.aspx

Lisätiedot: Erkki Soini