Ovatko lyhyt- ja pitkävaikutteiset lääkevalmisteet toistensa substituutteja?

Tuoreessa julkaisussamme analysoitiin lyhyt- ja pitkävaikutteisen ketiapiinin käyttöä skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa Lappeenrannassa. Osittain tutkimusryhmänkin yllättänyt havainto oli, että valmisteiden käyttö erosi huomattavasti toisistaan todellisessa kliinisessä käytössä.

Lyhytvaikutteista ketiapiinia käytettiin selkeästi matalampina annoksina: 328 mg vs. 542mg (p<0.001). Korkeintaan 200 mg:n annosta käytti 48% lyhytvaikutteista ketiapiinihoitoa käyttäneistä potilaista, kun vastaava osuus oli 2% pitkävaikutteisella ketiapiinilla. Tutkimuslääkkeillä kotiutetuista potilaista ketiapiinia monoterapiahoitona käytti 79% pitkävaikutteista ketiapiinia käyttäneistä ja 44% lyhytvaikutteista ketiapiinia käyttäneistä (p=0.003).

Tutkimuksen havainnolla voi olla merkitystä, kun valitaan olennaisia verrokkivalmisteita terveystaloudellisiin analyyseihin tai arvioidaan lääkkeiden vaikuttavuutta rekisteritietojen perusteella.

Lisätietoja: Taru Hallinen, Erkki Soini

Viitteet:

  • Hallinen T, Soini EJ, Granström O, Ovaskainen Y, Leinonen E, Koponen H, Hänninen K. Differential use of extended and immediate release quetiapine: A retrospective registry study of Finnish inpatients with schizophrenia spectrum and bipolar disorders. BMJ Open 2012;000915.R1. Open access.
  • Hallinen TA, Soini EJ, Granström O, Ovaskainen Y, Leinonen E, Koponen H, Hänninen K. Differential use of extended and instant release quetiapine: A naturalistic study of Finnish inpatients with schizophrenia spectrum and bipolar disorders. Value Health 2011;14:A299. Abstract.