Väitöskirjat

ESiORin henkilökunnan väitöskirjat

Useilla henkilökuntamme jäsenillä on tohtorin tutkinto. Tutustu väitöskirjojen monipuolisiin aiheisiin.

Väätäinen S. Health Utility along the diabetes continuum, examination of utility values in impaired glucose metabolism using pre-scored multi-attribute utility instruments. Doctoral dissertation. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences, no 555. Kuopio: University of Eastern Finland, 2020. https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3329-4/

Nevalainen E. The biological functions of mouse twinfilin isoforms. University of Helsinki, Faculty of Biosciences, Department of Biological and Environmental Sciences, Genetics, 2009. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/22137

Martikainen J. Application of Decision-Analytic Modelling in Health Economic Evaluations. Päätösanalyyttisten menetelmien soveltaminen terveystaloudellisessa arviointitutkimuksessa. Kuopion Yliopisto 2008;E 152. http://www.oppi.uef.fi/uku/vaitokset/vaitokset/2008/isbn978-951-27-0811-6.pdf

Asseburg C. A Bayesian approach to modelling field data on multi-species predator prey-interactions. University of St. Andrews, 2006. http://hdl.handle.net/10023/174