Väitöskirjat

ESiORin henkilökunnan väitöskirjat

Useilla henkilökuntamme jäsenillä on tohtorin tutkinto. Tutustu väitöskirjojen monipuolisiin aiheisiin.

Väätäinen S. Health Utility along the diabetes continuum, examination of utility values in impaired glucose metabolism using pre-scored multi-attribute utility instruments. Doctoral dissertation. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences, no 555. Kuopio: University of Eastern Finland, 2020. https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3329-4/

Hänninen S. Transcriptional control of muscle cell excitation-contraction coupling : the role of activity and mitochondrial function. Doctoral dissertation. Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica. Oulu University, 2019.  http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2279-0

Martikainen J. Application of Decision-Analytic Modelling in Health Economic Evaluations. Päätösanalyyttisten menetelmien soveltaminen terveystaloudellisessa arviointitutkimuksessa. Kuopion Yliopisto 2008;E 152. http://www.oppi.uef.fi/uku/vaitokset/vaitokset/2008/isbn978-951-27-0811-6.pdf

Asseburg C. A Bayesian approach to modelling field data on multi-species predator prey-interactions. University of St. Andrews, 2006. http://hdl.handle.net/10023/174