Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia

Selvitys tulehduksellisia suolistosairauksia ja reumasairauksia sairastavien työ- ja toimintakyvystä sekä niiden menetyksestä aiheutuvista kustannuksista

Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia -selvityksessä tarkastellaan pitkäaikaissairauksien, kuten reuma- ja tulehdukselliset suolistosairaudet, aiheuttamia työstäpoissaoloja ja alentunutta työkykyä sekä niistä yhteiskunnalle syntyviä kustannuksia. Tavoitteena on tutkia, voidaanko pitkäaikaissairauksien hoitoketjuja tehostamalla turvata ihmisten työ- ja toimintakyky ja täten välttää tarpeeton kustannuksien kasvu. Selvityksessä tehtiin kysely potilasjärjestöjen jäsenille sairauspoissaoloista ja työkyvystä sekä analyysi yhteistyökumppaneiden sairaspoissaolodatasta.

ESiOR on tuottanut raportin datan käsittelyn, synteesin ja analyysin sekä esitteen graafit. Tutustu raporttiin tästä.