ISPOR 2022, Wien

ESiOR osallistuu ISPOR-konferenssiin Wienissä 6.-9.11.2022.

ISPOR on terveys- ja lääketaloustieteen suurin tapahtuma. Konferenssin tämän vuoden kokoava teema Collaborating Across Borders: Building & Using Evidence to Enable Access keskittyy rajat ylittävään, yhteiseen näytön tuottamiseen ja käyttämiseen. Meillä on ilo esitellä tapahtumassa kolme posteria.

Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) and Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension (CTEPH) Patients in Finland (FINPAH) – a Descriptive Retrospective Real-World Cohort Study between 2008 and 2020

Suomalaisista keuhkoverenpainetautia ja kroonista tromboembolista keuhkoverenpainetautia sairastavista potilaista ei ollut olemassa riittävästi kansallisen tason RWD-tutkimustietoa. Tässä RWD-tutkimuksessa arviointiin suomalaisten potilaiden tunnusomaisia piirteitä, riskiryhmiä sekä tautiennusteita, hoitopolkuja ja hoitovasteita erilaisille hoitosuunnitelmille Suomessa. Tämän osatutkimuksen päätavoitteena oli kuvata tosielämän keuhkoverenpainetautipotilaan tyypilliset ominaisuudet ja tautiennuste sairaalahoitojen ja kokonaiselossaolon osalta.

Comparison of Certified Secure Processing Environments (SPE) – Novel Platforms for Collection, Augmentation, Structuring, Transfer, Management, Analysis, Sharing, Reporting, and Storage of Sensitive Data?

Henkilökohtaista, sosiaali- ja terveysdataa voi analysoida ainoastaan listatuissa tietoturvallisissa käyttöympäristöissä ja tarkoituksiin, jotka on yksilöity toisiolaissa. Yksilöityjä tarkoituksia ovat: tieteellinen tutkimus, tilastojen yhdistäminen, viranomaisen suunnittelu- ja tutkintatehtävät ja opetusmateriaalin valmistelu. Posterissa vertailemme listattuja tietoturvallisia käyttöympäristöjä. Ympäristöissä on eroavaisuuksia sekä kiinnostavaa uutuusarvoa. Niiden käyttötarkoitus vaikuttaa olevan suunniteltu erilaisiin tarpeisiin. Tulevat yhteiseurooppalaiset terveysdatan käyttöperiaatteet (TEHDAS: European Health Data Space) todennäköisesti tehostavat datan hyödyntämistä kansainvälisesti myös tietoturvallisten käyttöympäristöjen osalta.

Secure Processing Environments (SPE) Are Needed for the Cybersecure Collection and Secondary Use of Personal, Health, and Social Data

Vaikuttavuustutkimus tarjoaa ymmärrystä terveydenhoidon teknologioiden, rakenteiden ja prosessien tuottamiin lopputuloksiin, jotka vaikuttavat yksilöihin ja väestöön. Vaikuttavuustutkimuksen hyödyntäminen voi tehostaa terveydenhuollon vaikuttavuutta parantamalla päätöksentekoa ja markkinoille pääsyä sekä kehittämällä hoitosuosituksia ja parhaita käytäntöjä. Kehittämiseen tarvitaan henkilökohtaista sosiaali- ja terveysdataa, jonka käyttöä säätelevät lait (esim. Yhdysvalloissa Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) ja Euroopassa General Data Protection Regulation (GDPR)). Mahdollisuudet kerätä dataa strukturoidussa muodossa potilastiedoista tai laajentaa olemassa olevaa strukturoitua dataa tietoturvallisesti ovat erityisen kiinnostuksen kohteena uusissa näytön tuottamisen tavoissa tietoturvallista käyttötilaa käyttäen.

Olemme innolla mukana! On hienoa esitellä työtämme ja kuulla samalla ajatuksia alamme muilta asiantuntijoilta.

Tutustu konferenssin ohjelmaan täällä.

Lisätiedot: Erkki Soini