Yrityksen kyberturvallisuuden kehityshanke

Hankkeessa kehitetään yrityksen kyberturvallisuutta ja digitalisaatiota yrityksen kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Hankkeen tuloksena on entistä monipuolisempia palveluita tarjoava, asiakkaidensa kilpailukykyä ja toiminnan tehokkuutta edistävä yritys. Lisäksi hankkeessa syntyvien palveluiden avulla on todennäköisesti mahdollista parantaa kansalaisten hyvinvointia ja alueellista yhdenvertaisuutta. Hankkeessa kunnioitetaan tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta. Hanke toteutetaan ajalla 10.3.2021-31.8.2022 ja Euroopan aluekehitysrahasto on myöntänyt sille rahoitusta 160 820€.

Yhteydenotot: Erkki Soini, Katja Härkönen

Lisätiedot: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77322