Uutta tietoa eteisvärinän antikoagulaatiosta

Huomattavalla osalla eteisvärinää (AF) sairastavista potilaista ei ole perinteinen varfariinihoito riittävässä hoitotasapainossa yli ajan. Heillä on kohonnut riski AF:ään liittyviin tapahtumiin (aivohalvaus tai vuodot) sekä he kokevat varfarinisaation mahdollisesti aiheuttamaa muuta haittaa. Lisäksi varfariinihoito aiheuttaa hoitotasapainosta huolimatta merkittävät seurantakustannukset, joten vaihtoehtoisia tapoja toimia on syytä selvittää.

ESiOR vertasi apiksabaani- ja varfariinihoitojen kustannusvaikuttavuutta AF-potilailla tuoreessa julkaisussaan. Samalla selvitettiin myös kansallisesta rekisteristä rekisteritutkimuksen avulla tapahtumiin liittyviä kustannuksia ja kansallisesta kyselytutkimuksesta suomalaisten elämänlaatuja.

Tulosten mukaan apiksabaani on kustannusvaikuttava varfariiniin verrattuna, varfariinihoidon tasapainosta riippumatta.

Lähde: Hallinen T, Soini E, et al. Cost-effectiveness of apixaban and warfarin in the prevention of thromboembolic complications among atrial fibrillation patients. SpringerPlus 2016;5:1354.

Ks. myös: Hallinen T, Soini E, et al. Warfarin treatment among Finnish patients with atrial fibrillation: retrospective registry study based on primary health care data. BMJ Open 2014;4:e004071.

Soini E. Eteisvärinän antikoagulaatiohoito muutoksen myllerryksessä: Muuttuvatko kokonaiskustannus ja vaikuttavuus maksajan mukana? Terveys ja talous -päivät 2016.

Lisätiedot: Taru Hallinen tai Erkki Soini.