Uutta kustannusvaikuttavuustietoa vakavasta masennuksesta

Merkittävä osa vakavaa masennusta sairastavista (MDD) suomalaisista ei saa ensimmäisestä käyttämästään hoidosta riittävää hyötyä tai saa haittavaikutuksen. Tällöin MDD-lääkitystä joudutaan vaihtamaan.

Toisaalta MDD aiheuttaa suuret elämänlaatumenetykset ja on yksi on merkittävimpiä syitä eläköitymiseen. Asiaa olikin syytä tutkia.

ESiOR selvitti hoitoa vaihtavien MDD-potilaiden hoitojen kustannusvaikuttavuutta tuoreessa tutkimuksessaan. Mukana tutkimuksessa oli myös suomalaista kyselyaineistoa sekä kustannusten että elämänlaadun osalta.

Tulosten mukaan uusi hoito – vortioksetiini – on sekä kokonaiskustannuksiltaan edullisempi että vaikuttavuudeltaan parempi kuin verrokkihoidot. Tulos oli samankaltainen vain suorat kustannukset huomioiden tai myös epäsuorat tuotannonmenetyskustannukset huomioiden.

Lähde: Soini E, Hallinen T, et al. Cost-utility analysis of vortioxetine versus agomelatine, bupropion SR, sertraline and venlafaxine XR after treatment switch in major depressive disorder in Finland. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research 2016.Lisätiedot: Erkki Soini tai Taru Hallinen.