Uusi osteoporoosin hoito

Väestön keski-iän lisääntyessä ilmentyy uusia kansansairauksia. Näistä yksi on osteoporoosi.
Valitettavasti osteoporoosin perinteiset lääkehoidot ovat olleet teholtaan vaatimattomia.

Tarkastelimme uuden osteoporoosilääkityksen eli tsoledronihapon tehoa sekä sen aiheuttamia kustannuksia päätösanalyyttisesti mallintamalla. Mallintaminen suoritettiin potilastasolla, koska aika murtuman ilmaantumiseen oli keskeinen tekijä.

Tutkimuksen tulosten mukaan tsoledronihappo on tehokas ja myös potentiaalisesti kustannusvaikuttava osteoporoosin hoitomuoto. Lääke on myös Sairasvakuutuslain mukaisesti korvattava lääke.

Lisätietoja tutkimuksesta: Erkki Soini tai Janne Martikainen

Viite: Lusa T, Soini EJO, et al. Zoledronic Acid 5 mg once yearly is an efficient and potentially cost-effective treatment option for the management of postmenopausal osteoporosis in Finland – A discrete event simulation modelling. Osteoporosis Int 2008;19(Suppl 1):S71.