Terveysalan yritysten kumppani: Kuopio Health

ESiOR on Kuopio Health –innovaatioekosysteemin jäsen ja toimitusjohtajamme Erkki Soini on Kuopio Healthin hallituksen jäsen. Erkki pääsi Kuopio Healthin Hallitusjäsen valokeilassa –sarjassa kertomaan näkemyksiään innovaatioekosysteemin toiminnasta ja hyödyistä. Seuraavaan on poimittu muutamia ajatuksia haastattelusta.

 

Mitä hyötyjä Kuopio Health tarjoaa jäsenilleen?

Innovaatioekosysteemi on ESiORille ja monelle muulle kuopiolaisyritykselle verkostoitumisympäristö, joka tarjoaa rikkaan maaperän yhteiselle kasvulle ja kehitykselle. Se myös lisää koko alueen kiinnostavuutta ja vetovoimaa kansainväliselläkin tasolla – onhan meillä paljon huipputason toimijoita ja osaamista! Tätä osaamista on hienoa paitsi kehittää, myös tuoda näkyvästi esille. Tavoitteena on maailmanlaajuisestikin merkittävä yhteisö, jonka tärkeimmät kilpailuedut ovat data, tieto, tekoäly ja vaikuttavuus.

 

Opitaan ja kehitytään yhdessä, joskus virheidenkin kautta

Tavoitteellinen yhdessä oppiminen ja kehittyminen on Kuopio Healthin toiminnan ytimessä. Näiden kautta saadaan arvokasta tietoa vaikuttavuudesta, jonka tulisi aina olla päätöksenteon pohja. Kuopio Healthissa ei kuitenkaan pelätä virheitä. Niistä voi oppia, ja tehdä seuraavalla kerralla toisin.

 

Yhteistyössä on voimaa

Isommalla joukolla pienempienkin yritysten on mahdollista päästä osalliseksi hankkeisiin ja asioihin, joihin niillä ei yksin olisi resursseja. Lisäksi monet yritykset kamppailevat aivan samankaltaisten haasteiden kanssa. Yhdessä voimme ratkaista monia ongelmia paljon helpommin kuin yksin puurtaen. Kuopio Healthin jäsenten keskuudessa on myös poikkeuksellisen kannustava ilmapiiri. Haasteet voidaan yhdessä puolittaa, mutta menestys on jaettaessa ainakin kaksinkertainen.

 

Lisätiedot Erkki Soini

Lue haastattelu: https://kuopiohealth.fi/hallitusjasen-valokeilassa-osa-3-erkki-soini/