Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia

Tekemätöntä työtä, näkymättömiä kustannuksia – Selvitys tulehduksellisia suolistosairauksia ja reumasairauksia sairastavien työ- ja toimintakyvystä sekä niiden menetyksestä aiheutuvista kustannuksista -raportin yhteenveto ja osallistujatahojen kommentit ovat saatavilla.

Hankkeeseen osallistuivat ESiORin lisäksi AbbVie Oy, Crohn ja Colitis ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Lääkäriliitto, Reumaliitto ry, Sitra, Tehy, Terveystalo Oy ja Työterveys Helsinki. Selvityksen tulokset esitettiin 12.7.2017 Kestävän terveydenhuollon aamiaisella SuomiAreenalla Porissa. Selvitys oli hyvin innovatiivinen ja karkealta arviolta noin 70% esitetyistä tuotannonmenetyksiin liittyvistä tuloksista oli täysin uusia, aiemmin arvioimattomia.

ESiOR Oy:n analyysitiimi toivottaakin tarvittavaa tarmoa tekemättömän työn tulevaan tutkimukseen. Perusteellinen selvitys konkretisoi sen, miten pienistäkin puroista kertyy suuri virta. Yllätyimme hyvinvointialueen pienuudesta sekä erityisesti vajaakuntoisuuden, kotityön ja ammatinvalinnan kustannusvaikutuksista. Ne tulee huomioida päätöksenteossa, koska yksilöiden toiminta- ja työkyvyllä sekä menetetyllä työllä on kokonaisuutena valtava yhteiskunnallinen merkitys. Valitettavasti monien näiden asioiden arviointi kansallisista rekistereistä on haastavaa tai mahdotonta, jolloin tarvitaan innovatiivisia tiedon keruun ja analytiikan ratkaisuita. Yhteiskunnan, hoitoketjujen ja yksilöiden toimintakyvyn kehittämiseksi tilanteita tulee arvioida ja visualisoida kattavasti eri näkökulmat huomioiden.

Katso myös Ylen uutinen.

Yhteydet: Erkki Soini