Statiinien kustannusvaikuttavuus Ruotsissa

Veren kolesterolitasoa alentava eli statiini-lääkitys on aihe, josta on keskusteltu paljon. Eräs keskustelun aihe on ollut se, pitäisikö statiiniannoksia titrata eli nostaa asteittain, tulisiko heikompitehoinen statiini vaihtaa tehokkaampaan statiiniin vai tulisiko hoitaa suoraan tehokkaammalla statiinilla. Tarkastelimme asiaa Ruotsissa.

Tutkimuksen tuloksen mukaan annostitraaminen ei ole aina järkevä vaihtoehto, vaan joissakin tilanteissa tulisi käyttää suoraan tehokkaampaa kolesterolitasoa alentavaa lääkitystä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tuloksia myös täysin uudella tavalla eli ehdollisena hoitostrategialle, kolesterolitasolle lähtötilanteessa sekä yhteiskunnalliselle maksuhalukkuudelle.

Lisätietoja tutkimuksesta: Janne Martikainen tai Erkki Soini

Viitteet:Martikainen JA, Soini E, et al. Cost-effectiveness of single agent, uptitration and switching statin treatment strategies for lipid lowering in Sweden. Curr Med Res Opin 2010;26:389-96.

Martikainen JA, Soini EJ, et al. Searching the optimal treatment mix strategy with a treatment mix chart approach – The case of cholesterol lowering in Sweden. Value Health 2008;11:A417.