SPESiOR – Creating Insights with Secure Data Processing

Mahtavia uutisia!

Toukokuu on alkanut – me olemme valmiina! Kuukausien puurtamisen jälkeen ilmoitamme suurella innolla ja ylpeydellä, että olemme valmiit sosiaali- ja terveystietojen tietoturvalliseen käyttöön liityvän toisiolain ja tietoturvallisten käyttöympäristöjen vaatimuksiin! Toisiolain mukaan terveysdatan toissijainen käyttö vaatii auditoidun ympäristön 1.5.2022 alkaen.

Mikä on SPESiORTM?

Kehitimme tietoturvallisen käyttöympäristön (Secure Processing Environment, SPE), ja nimesimme sen SPESiORiksi. SPESiOR läpäisi auditoinnin ensimmäisellä yrityksellä ja se sai Valviran rekisteröinnin huhtikuussa 2022. SPESiOR vastaa Findatan määräystä, ja sitä voidaan hyödyntää tutkimuksessa, joka vaatii toisiolain noudattamista.

Tervetuloa uusi aikakausi ja SPESiORTM – uusi tietoturvallinen ratkaisu sosiaali- ja terveysdatan käyttöön!

www.spesior.com

Taustatietoa

Sosiaali- ja terveysministeriö: Toisiolaki mahdollistaa sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisen käytön

Findata – Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen: Toisiolain vaatimus käyttöympäristöistä voimaan 1.5.2022 – katso vaikutukset myönnettäviin lupiin, Määräys, Vaatimukset

Valvira – Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto: Toisiolain mukaiset tietoturvalliset käyttöympäristöt