Siltana: lääkehoidon arjen tuki

Siltana Oy istuttaa lääkkeen käyttäjän ohjaajan paikalle

Kuopiolainen startup-yritys Siltana Oy ryhtyy tarjoamaan digitaalisia ratkaisuja lääkehoitojen käytön tukemiseen arjessa. ”Erityisesti lääkehoidon toteutuminen pitkällä tähtäimellä säännöllisenä koko sille tarkoitetun ajan on usein haasteellista, josta seuraa se, ettei lääkkeellä saavuteta odotettuja hoitotuloksia”, toteaa Siltana Oy:n toimitusjohtaja, LT Kai Lindevall. Globaalisti hoitoon sitoutumiseen ja toteutumiseen liittyvät haasteet ovat merkittävä inhimillisen ja miljardiluokan taloudellisen taakaan aiheuttaja.

Toimitusjohtaja Lindevallin mukaan tavoitteena on tarjota digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat lääkkeiden käyttäjiä esimerkiksi muistamaan lääkkeiden oikea aikaisen ottamisen ja hallitsemaan itsellä tai lähiomaisella käytössä olevien lääkkeiden kokonaisuutta. ”Palvelun käyttäjät saavat käyttöönsä myös tietoa käytössä olevien lääkkeiden mahdollisista yhteisvaikutuksista, joista on hyvä keskustella hoitavan lääkärin kanssa”, kertoo Lindevall.

Siltana Oy:n tavoitteena on tarjota palveluita, jotka kulkevat mukana arjessa siellä missä lääkkeiden käyttäjä itse on, hyödyntämällä uusinta mobiiliteknologiaa ja data-analytiikan menetelmiä. ”Ymmärtämällä haasteita, joita lääkkeiden arkikäyttöön liittyy, pystymme tarjoamaan entistä yksilöllisempiä ratkaisuja onnistuneeseen lääkehoitoon yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten ja lääkeyritysten kanssa”, kertoo Siltana Oy:n hallituksen jäsen, terveystalouden ja vaikuttavuustutkimuksen asiantuntija Erkki Soini. Lääkehoidot ja niiden toteuttaminen ovat menossa entistä yksilöllisempään suuntaan, jolloin ymmärrys lääkkeiden käyttöön liittyvistä yksilöllisistä haasteista, käyttötottumuksista ja arkivaikuttavuudesta, nousee erittäin merkitykselliseksi.

Haluamme tarjota skaalautuvia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja, joiden avulla helpottamme lääkkeiden käyttäjien arkea. Sen vuoksi panostamme vahvasti käyttäjäkokemuksen kehittämiseen, sillä palvelun avulla saavutetusta hoitojen vaikuttavuuden parantumisesta hyötyvät lopulta kaikki, mutta erityisesti lääkkeen käyttäjät”, jatkaa Soini.

Lisätiedot:

Kai Lindevall, Siltana Oy, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 9000 110

Erkki Soini, Siltana Oy, hallituksen jäsen, puh. 040 053 3971

Siltana Oy lyhyesti

Siltana Oy on loppuvuodesta 2019 perustettu startup-yritys, joka on erikoistunut erityisesti mobiililaitteilla käytettäviin ja lääkehoitojen toteuttamista tukeviin sovelluksiin. Yrityksen perustajia ovat Harald Xperience Oy, 3D Talo Oy ja ESiOR Oy. Perustajiensa kautta Siltanassa yhdistyy korkeatasoinen teknologia-, lääke- ja terveysalojen datanlouhinta- sekä palvelukokemuksen, kuluttajakäyttäytymisen ja lääketutkimuksen osaaminen.