RRMS-tauti: hoitojen kustannusvaikuttavuudessa suuria eroja

Multippeliskleroosin (MS) etenemisen rekisterianalyysi ja MS-taudin ensimmäisen linjan hoidon kustannus-vaikuttavuusanalyysi Suomessa

ESiOR tutki suomalaisen MS-rekisterin potilastason sekä real world datan (RWD) visualisointiin ja analysointiin perustuen relapsoivan/remittoivan (RRMS) -taudin progressiota ja pahenemisvaiheen kustannuksia. Muodostunut sairauspolkutieto (RWE) taudin etenemisestä ja kustannustiedot yhdistettiin mm. hoitojen teho- ja turvallisuustietoihin ennustamiseen pyrkivän terveystalousmallintamisen avulla.

Terveystalousennusteen mukaan ensimmäisen linjan RRMS-hoitojen kustannusvaikuttavuudessa on odotettavissa suuria eroja ja suomalainen tautimuoto on varsin agressiivinen, British Columbia -rekisterin tuloksiin verrattavissa oleva.

Tiedolla johtaminen oli hankkeessa keskiössä. RWD:stä voidaan tuottaa hyödyllistä tietoa, RWE:tä. Kun tiedon tuotanto yhdistetään tietojohtamiseen, voidaan arvioida asioita, johtaa tiedolla ja ennakoida.

Artikkeli Cost-Utility of First-Line Disease-Modifying Treatments for Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis on vapaasti saatavissa: http://www.clinicaltherapeutics.com/article/S0149-2918(17)30074-7/abstract

Lisätiedot: Erkki Soini