Monidor solution – lääkinnällisen laitteen arviointi

Monidor solution on infuusiohoidon etävalvontalaite. Terveystalousasiantuntija ESiOR analysoi kyseisen lääkinnällisen laitteen käyttöönoton vaikutuksia yhteistyössä Monidor-yrityksen kanssa.

Monidor solutionin käyttöönottoa arvioitiin mallinnuksessa erityisesti turvallisuus-, tehokkuus- ja talousnäkökulmista. Terveystalousanalyysissä arvioitiin, miten Monidor solution vaikuttaa tapahtumien määriin ja sairaalan osaston kustannuksiin. Analyysiin valittiin osastoiksi sisätaudit, kirurgia ja infektiot. Mallinnus perustui peräti 12 suomalaisessa sairaalassa kerättyyn pilottivaiheen aineistoon.

Tulosten mukaan hoitajat kokivat säästävänsä työaikaa. Infuusiohoidon häiriötilanteet voitiin havaita aiemmin ja rutiinikäyntejä huoneessa tarvittiin vähemmän. Tulokset viittaavat siihen, että Monidor solution vähentää haitallisia tapahtumia sekä voi johtaa materiaalisäästöihin ja resurssien vapautumiseen muihin tarkoituksiin. Laajassa käytössä säästöpotentiaali voisi Suomessa olla jopa 12M euroa vuodessa.

ESiOR suunnitteli ja toteutti lisäksi analyysiin perustuvan käyttöliittymämallin, jolla voi syötteitä muuttamalla selvittää erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia ja paikallistaa analyysiä.

Lue lisää: tutkimusartikkeli (englanninkielinen), STTTekniikka&Talous

Lisätiedot: Erkki Soini