QALYlle ei voida laittaa kiinteää hintaa

Suomalaisille lääkäreille ja poliittisille päättäjille kohdennetun maksuhalukkuustutkimuksen mukaan maksuhalukkuus vaihtelee huomattavasti sekä sairausryhmän että käytetyn vaikuttavuusmittarin mukaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin maksuhalukkuutta kahden elämänlaatumittarin (EQ-5D ja 15D) tuottaman QALY-kertymän sekä lisäelinvuosien (LYG) suhteen.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaankin väittää, että maksuhalukkuudelle ei voida ainakaan Suomessa asettaa yleistä kiinteää kattoa. Jos maksimimaksuhalukkuus määritellään sairausryhmittäin, niin silloinkin tulee kiinnittää huomiota käytettyihin mittareihin.

Vastaavia tutkimuksia ei ole juuri toteutettu. Tutkimuksessa tarkasteltiin tuloksia myös uudella tapaa kysyntäfunktioiden muoto huomioiden.

Lisätietoja tutkimuksesta: Erkki Soini

Viite: Soini EJ, et al. What is politician’s and clinician’s willingness to pay (WTP) for future health benefit based on 15D, EQ-5D and life-years? A contingent valuation (CV) among 8 diseases with the total of 1092 cases. Value Health 2008;11:A566.