Pirstaleisia lähdeaineistoja – liian vähän todellista tietoa?

Nykyään monipuoliset tietolähteet ja tieteellinen kirjallisuus ovat kaikkialla käden ulottuvilla. Harvoin ongelma on se, ettei päätöksen tekemiseen tarvittavaa aineistoa olisi saatavilla. Tyypillinen haaste liittyy aineiston hajanaisuuteen. Usein aineistoa on liikaa, se on hankalasti hyödynnettävässä muodossa, sen analysointi on puutteellista tai sitä hyödyntävät analyysit on suoritettu väärästä näkökulmasta.

Osto- tai investointipäätöstä varten tarvitaan informaatiota ja informaation pitää olla käyttökelpoista: tiedon on annettava päätöksentekijälle riittävän selkeästi esitettyjä perusteita päätöksenteon tueksi.

Hajanaisista aineistoista voidaan koostaa ja analysoida käyttökelpoista tietoa. ESiOR käyttää terveystaloudellisissa tutkimuksissa ja konsultoinnissa kattavasti erilaisia työkaluja ja tiivistää hajanaisen informaation päätöksiä ja viestintää tukevaksi tiedoksi.

Työkalujemme avulla laajat aineistokokonaisuudet voidaan esittää ymmärrettävinä tunnuslukuina. Aineistosta puristettu informaatio voidaan tarvittaessa myös julkaista.

 

ESiOR voi auttaa Sinua lähdeaineistojen kokoamisessa ja analysoinnissa sekä tuottaa niistä päätöksentekijän kannalta relevantin kokonaisuuden. Ollaan yhteydessä.