Neljäs pohjoismainen konferenssi lastenlääkkeistä, 13.-14.9.2022

Toimintaympäristön muokkaaminen helpottamaan tutkimusta sekä lasten- ja harvinaislääkkeiden saatavuutta EU:ssa

Neljännen pohjoismaisen konferenssin järjestävät NordForsk Nordic Trial Alliance, FINPEDMED ja Åbo Akademi, Helsingissä 13.-14. syyskuuta.

Konferenssi keskittyy EU:n lääkestrategian oikeudellisen uudistuksen, mukaan lukien EU:n lastenlääke- ja harvinaislääkeasetuksen, vaikutuksiin kliinisen tutkimuksen toimintaympäristössä. Tämän kaksipäiväisen konferenssin tavoitteena on lisätä Suomen ja Pohjoismaiden vetovoimaa sekä lisätä yhteistyötä jakamalla hyviä käytäntöjä, jotka parantavat lasten kliinisiä tutkimuksia.

Ilmoittautuminen, aikataulu ja lisätiedot löytyvät täältä.