LEIKO on tehokas

Hyvinkään sairaalassa on otettu käyttöön uusi kirurginen toimintamalli: LEIkkaukseen KOtoa (LEIKO). LEIKO-prosessissa potilas tulee sairaalaan leikkauspäivän aamuna, mutta on sairaalassa jälkihoidossa tarpeensa mukaan. Tutkimme LEIKOn tuottamaa tehoa, turvallisuutta ja kustannuksia tavanomaiseen kirurgiseen prosessiin verrattuna, jossa potilas tulee sairaalaan jo leikkausta edeltävänä päivänä. Tarkastelemamme toimenpide oli standardoitu sappirakon poisto tähystämällä.

Tutkimusten tulosten mukaan LEIKO tuottaa merkittävästi enemmän elämänlaatua ja vähemmän leikkauksen jälkeisiä infektioita kuin tavanomainen prosessi. Lisäksi LEIKO tuottaa tavanomaista prosessia alemmat kustannukset – 500 vastaavaa toimenpidettä vuodessa suorittava sairaala saavuttaisi LEIKOn avulla noin 260 000 euron vuotuiset kustannussäästöt tavanomaiseen prosessiin verrattuna. Tällä säästöllä voitaisiin palkata vaikkapa 5 sairaanhoitajaa lisää.

Analyysitapamme oli tapahtumaperusteinen, joka mahdollisti verrattavien ryhmien välisen heterogeenisyyden kattavan huomioinnin. Vastaavaa asetelmaa ei ole aikaisemmin tehty ja menetelmääkin on käytetty varsin vähän.

Lisätietoja tutkimuksesta: Erkki Soini

Viitteet:
Keränen J*, Soini EJO*, et al. Economic evaluation comparing From Home To Operation same day admission and preoperative admission one day prior to surgery process : a randomised, controlled trial of laparoscopic cholecystectomy. Curr Med Res Opin 2007;23(11):2775-84. * Equal contribution.

Soini E, et al. LEIKO – leikkaukseen kotoa: prosessi terveystaloustieteellisestä näkökulmasta. Pinsetti 2007;(2):26-8.

Soini EJ, et al. Economic Evaluation Comparing From Home To Operation and Conventional Process of Laparoscopic Cholecystectomy: Prospective Randomized Controlled Trial. Value Health 2006;9:A331.

Soini E, et al. Leikkaukseen kotoa (LEIKO) -toimintamalli on hyödyllinen – Tapahtumaperusteinen kustannus-utiliteetti-, kustannus-vaikuttavuus- ja riski-hyötyanalyysi. Helsinki: Stakes Työpapereita 2007;(2):36-42.