Kyberturvallisuuden kehityshanke

Luomme uutta ja olemme aloittaneet kehittämishankkeen. Hankkeessa kehitetään yrityksen kyberturvallisuutta ja digitalisaatiota yrityksen kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Hankkeen tuloksena yrityksemme on entistä monipuolisempia palveluita tarjoava sekä asiakkaidensa kilpailukykyä ja toiminnan tehokkuutta edistävä. Lisäksi hankkeessa syntyvien palveluiden avulla on todennäköisesti mahdollista parantaa kansalaisten hyvinvointia ja alueellista yhdenvertaisuutta. Hankkeessa kunnioitetaan tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta. Hanke toteutetaan ajalla 10.3.2021-31.8.2022 ja Euroopan aluekehitysrahasto on myöntänyt sille rahoitusta 160 820€.

Tämä tiedote löytyy hankkeen ajan sivustomme alatunnisteesta.

Yhteydenotot: Erkki Soini, Katja Härkönen