Kustannusvaikuttava vaihtoehto osteoporoosin diagnosointiin

ESiOR tutki osteoporoosin diagnosointiin kehitetyn PEUS-menetelmän (hoitopaikassa tapahtuva pulssikaiku-ultraäänitutkimus) kustannusvaikuttavuutta. Tutkimuksessa verrattiin kahta PEUS:n sisältävää hoitopolkua nykyiseen osteoporoosin hoitopolkuun, johon yleensä kuuluu erikoissairaanhoidossa tapahtuva luuntiheysmittaus (DXA).

Tutkimuksessa tehtiin 10 vuoden ajanjakson käsittävä kustannusvaikuttavuusarviointi, joka osoitti PEUS-menetelmän kustannusvaikuttavaksi kaikissa potilasryhmissä perinteiseen hoitopolkuun verrattuna. Tulosten perusteella PEUS säästää terveyspalveluiden maksajan kustannuksia ja sen avulla voidaan välttää useimpien vaihdevuodet ohittaneiden naisten luuntiheysmittaukset.

Laajemmassa tarkastelussa PEUS:in kaltaisen, tutkittuja tuloksia tuottavan järjestelmän voidaan arvioida soveltuvan hyvin sekä digitalisoituviin terveyspalveluihin (esimerkiksi Virtuaalisairaala 2.0, ODA) että terveysdatan tutkimus- ja hyötykäyttöön tietoallastekniikan kehittyessä (esimerkiksi Isaacus).

Tutkimuksen voi lukea täältä: https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=38587.

Lisätietoja: Erkki Soini