Käytäntöä: kustannusutiliteetista kliiniseen kustannushyötyyn

Useissa tilanteissa perinteiset kustannus-utiliteettianalyysin tuottamat terveystaloussuureet, kuten ICER, CEEF, CEAF ja EVPI ovat sellaisenaan haastavia ymmärtää. Lisäksi kyseiset lopputulemat eivätkä välttämättä sellaisenaan palvele kansallisesti tai paikallisesti tapahtuvaa käytännön päätöksentekoa tai selkeää arvon osoittamista. Monissa tapauksissa olisi hyötyä kustannus-vaikuttavuusanalyysin laajentamisesta kohti kliinisiä tulosmuuttujia, kliinisen arvon analysointia ja kliinistä kustannus-hyötyanalyysiä.

Tuoreessa julkaistussa artikkelissa tehtiin kattavan kustannus-utiliteettianalyysin lisäksi myös kliinisen arvon analysointi sisältäen sekä suhteellisia että absoluuttisia tuloksia (mm. vaikuttavuusinvestointi). Tämä lisäsi mallinnettujen tulosten kliinistä tulkittavuutta ja lähestyttävyyttä. Artikkelin loppuosan liitemateriaalissa G on esimerkiksi

  • kliininen kustannus-hyötyanalyysi (clinical cost-benefit analysis, CCBA), joka osoittaa yhtäaikaa hoitojen kustannusvaikuttavuuden ja kliinisen hyödyn (kliinisen arvon) (kuviot G1 ja G3) helpomman ja kattavamman päätöksenteon tukemiseksi,
  • Bayesilainen hoitojen järjestysanalyysi (Bayesian treatment ranking, BTR), joka järjestää hoidot niiden kustannusvaikuttavuuden suhteen niin että myös ICER-suureen epävarmuus tulee yhtäaikaa arvioiduksi ja parhaat hoidot tulevat selkeästi esiin, ja
  • vaikuttavuus-investointianalyysi (impact investment analysis, IIA), joka kiinnitetyllä budjetilla osoittaa eri hoidoilla saavutettavan kliinisen arvon (vaikuttavuusinvestoinnin) yksinkertaisesti ilman monimutkaisia tulosmuuttujia (kuvio G4).

Lähde: Soini E, Hautala A, Poikonen E, Becker U, Kyttälä M, Martikainen J. Cost-Effectiveness of First-Line Chronic Lymphocytic Leukemia Treatments When Full-Dose Fludarabine Is Unsuitable. Clin Ther. 2016 Mar 9. pii: S0149-2918(16)30056-X. doi: 10.1016/j.clinthera.2016.02.005. [Epub ahead of print]. Linkki.

Lisätiedot: Erkki Soini