Kansallinen RWE-tutkimus guselkumabin käytöstä läiskäpsoriaasin hoidossa

Guselkumabin käyttöä ja hoitotuloksia arvioitiin suomalaisilla läiskäpsoriaasia sairastavilla aikuispotilailla kansallisessa FINGUS-tutkimuksessa, joka toteutettiin 15:ssä erikoissairaanhoidon yksikössä. Tutkimusaineistoon poimittiin takautuvasti kaikki guselkumabihoidon 1.12.2017 ja 1.12.2019 välisenä aikana aloittaneet potilaat.

Tutkimuksen päätavoitteina oli selvittää potilaiden guselkumabihoidon kliiniset tulokset 9-14 kuukautta hoidon aloittamisen jälkeen sekä tutkia potilaiden hoidossa pysymistä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin muun muassa lääkkeen annostelua, hoidon keskeytysten syitä ja hoitotuloksia myös lyhyellä sekä pidemmällä aikavälillä.

Tutkimuksessa identifioitiin 181 guselkumabihoidon aloittanutta potilasta. Tulokset olivat myönteisiä molempien tutkimuksen päätavoitteiden osalta. 80 % potilaista sai merkittävää apua oireisiinsa ja sairauden oireet 9-14 kuukauden päästä hoidon aloittamisesta olivat PASI-mittarilla arvioiden (PASI≤2;Psoriasis Area and Severity Index)  lieviä. 86% potilaista oli guselkumabihoidossa vuoden jälkeen aloituksesta.

FINGUS-tutkimuksen perusteella guselkumabi on vaikuttava läiskäpsoriaasin hoitomuoto Suomessa ja potilaat pysyivät hoidossa hyvin.

 

Mälkönen T, Nuutinen P, Hallinen T, Soini E, et al. Guselkumab Treatment Outcomes and Persistence in a Nationwide Real-world Cohort of Patients with Plaque Psoriasis. Acta Derm Venereol 2022; 102: adv00631.

 

Lisätiedot

Taru Hallinen