Empagliflotsiinin kustannusvaikuttavuus sydämen vajaatoiminnan hoidossa

Onko kustannusvaikuttavaa yhdistää empagliflotsiini sydämen vajaatoiminnan tavanomaiseen hoitoon Suomessa? Selvitimme tämän tutkimuksessamme.

Natriumin- ja glukoosinkuljettajaproteiini 2:n (SGLT2) estäjien, kuten empagliflotsiinin, on todettu parantavan sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitotuloksia. Sydämen vajaatoiminta jaetaan sydämen vasemman kammion supistuvuuden perusteella systoliseen (pienentynyt ejektiofraktio) ja diastoliseen vajaatoimintaan (normaali tai lievästi pienentynyt ejektiofraktio). Empagliflotsiini on osoitettu tehokkaaksi molempien vajaatoiminnan muotojen hoidossa.

Tutkimuksessamme selvitimme tavanomaiseen hoitoon yhdistetyn empagliflotsiinin kustannusvaikuttavuutta tavanomaiseen hoitoon verrattuna molempien sydämen vajaatoiminnan tyyppien hoidossa, mitä ei tietääksemme ole aiemmin tutkittu. Mallinnuksessa huomioitiin sydämen vajaatoiminnan eteneminen, tapahtumat ja kustannukset potilaiden elinaikana. Analyysissä käytetyt suomalaiset tiedot kerättiin julkisista lähteistä ja arvioinnissa käytettiin terveydenhuollon maksajan näkökulmaa. Empagliflotsiinin hoitoteho, sydäntapahtumariski ja elämänlaatu mallinnettiin EMPEROR-Reduced sekä EMPEROR-Preserved -tutkimusten perusteella.

Tutkimuksemme mukaan empagliflotsiini on Suomessa kustannusvaikuttava hoitovaihtoehto sydämen vajaatoimintaa sairastaville potilaille sydämen vasemman kammion supistuvuudesta riippumatta.

Lue englanninkielinen tutkimusjulkaisu täällä.

Lisätiedot: Taru Hallinen